Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.24, godz. 05:18
kontakt
ARTIFEX

Komunikaty

20/03/23 08:22  brak uprawnień DM BDM obniża cenę docelową Artifex Mundi do 14,1 zł, podtrzymuje rekomendację "kupuj"
15/03/23 14:32 ARTIFEX MUNDI S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło sie w dniu 15 marca 2023 r.
14:24 ARTIFEX MUNDI S.A.: Powołanie osoby nadzorującej.
14:17 ARTIFEX MUNDI S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 15 marca 2023 r.
08/03/23 07:02 ARTIFEX MUNDI S.A.: Szacunkowe przychody ze sprzedaży Spółki oraz koszty akwizycji nowych graczy w lutym 2023 r.
16/02/23 14:12 ARTIFEX MUNDI S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
09/02/23 08:56 ARTIFEX MUNDI S.A.: Szacunkowe przychody ze sprzedaży Spółki oraz koszty akwizycji nowych graczy w styczniu 2023 r.
03/02/23 16:03 ARTIFEX MUNDI S.A.: Wniosek akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
31/01/23 17:08 ARTIFEX MUNDI S.A.: Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Artifex Mundi S.A.
23/01/23 11:51 ARTIFEX MUNDI S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych Artifex Mundi S.A. w roku obrotowym 2023
09/01/23 18:50 ARTIFEX MUNDI S.A.: Szacunkowe przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Spółki oraz koszty akwizycji nowych graczy w grudniu 2022 r.
12/12/22 18:34 ARTIFEX MUNDI S.A.: Szacunkowe przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Spółki oraz koszty akwizycji nowych graczy w listopadzie 2022 r.
01/12/22 14:42 ARTIFEX MUNDI S.A.: Wykreślenie spółki zależnej z Krajowego Rejestru Sądowego.
24/11/22 14:29 ARTIFEX MUNDI S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
17/11/22 22:25 ARTIFEX MUNDI S.A.: Rejestracja przez Sąd zmian w statucie Emitenta i aktualny tekst jednolity statutu Emitenta.