Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.08, godz. 19:35
kontakt
ARTERIA

Komunikaty

02/06/23 16:26 ARTERIA S.A.: Uzasadnienie do wyroku Sądu Najwyższego oddalającego skargę kasacyjną spółki zależnej Emitenta
30/05/23 19:27 ARTERIA S.A.: ARTERIA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
25/05/23 17:15 ARTERIA S.A.: Wniosek o wycofanie akcji Arteria SA z obrotu na rynku regulowanym
24/05/23 15:55 ARTERIA S.A.: Wykaz akcjonariuszy powyżej 5% na NWZA Spółki Arteria SA
15:47 ARTERIA S.A.: Uchwały podjęte podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
16/05/23 16:15 ARTERIA S.A.: Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
28/04/23 13:28 ARTERIA S.A.: Rozliczenie przymusowego wykupu akcji Arteria SA
24/04/23 11:06 ARTERIA S.A.: Żądanie dotyczące przymusowego wykupu akcji Arteria SA
09:27  brak uprawnień Akcjonariusze Arterii ogłaszają przymusowy wykup akcji spółki
09:12  brak uprawnień Informacja o zamiarze nabycia akcji Arteria SA w drodze przymusowego wykupu
08:20  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki ARTERIA S.A.
07:41 ARTERIA S.A.: ARTERIA S.A.
07:31 ARTERIA S.A.: ARTERIA S.A.
19/04/23 18:39 ARTERIA S.A.: Oddalenie skargi kasacyjnej złożonej przez spółkę zależną Emitenta
23/03/23 17:26 ARTERIA S.A.: Przyspieszenie terminu publikacji raportów rocznych za 2022 rok