Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.05.17, godz. 22:37
kontakt
AQUAPOZ

Komunikaty

13/05/22 22:20  brak uprawnień AQUA SA (6/2022) Raport okresowy za I kwartał 2022 roku
06/05/22 18:31  brak uprawnień AQUA SA (5/2022) Raport okresowy roczny za 2021r.
28/03/22 22:09  brak uprawnień AQUA SA (4/2022) Podpisanie aneksu do umowy na badanie sprawozdania za lata 2021 i 2022
24/03/22 16:02  brak uprawnień AQUA SA (3/2022) Wybór Biegłego Rewidenta do zbadania sprawozdań za lata 2021 i 2022
14/03/22 21:04 AQUA S.A.: Informacja o zawarciu istotnej umowy na udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych
14/02/22 20:30  brak uprawnień AQUA SA (2/2022) Raport okresowy za IV kwartał 2021 roku
04/01/22 17:20  brak uprawnień AQUA SA (1/2022) Harmonogram publikacji raportów okresowych spółki AQUA S.A. w roku obrotowym 2022.
30/12/21 20:53  brak uprawnień AQUA SA (13/2021) Podpisanie umowy na badanie sprawozdania za lata 2021 i 2022
22/12/21 18:29  brak uprawnień AQUA SA (12/2021) Wybór Biegłego Rewidenta do zbadania sprawozdań za lata 2021 i 2022
21/12/21 00:09 AQUA S.A.: Informacja o zawarciu istotnej umowy
09/12/21 19:20  brak uprawnień AQUA SA (11/2021) Wybór Biegłego Rewidenta do zbadania sprawozdania za rok 2021
23/11/21 20:35 AQUA S.A.: Umorzenie postępowania w sprawie zawezwania do próby ugodowej
17/11/21 19:26 AQUA S.A.: Informacja o wyborze oferty do istotnej umowy
15/11/21 23:13 AQUA S.A.: Informacje od akcjonariusza pełniącego obowiązki zarządcze o transakcjach
12/11/21 21:24  brak uprawnień AQUA SA (10/2021) Raport okresowy za III kwartał 2021 roku