Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.22, godz. 10:15
kontakt
APOLLO

Komunikaty

21/06/24 14:01  brak uprawnień APOLLO CAPITAL ASI SA (10/2024) Uzupełnienie do raportu nr 8/2024 - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
20/06/24 17:42 APOLLO CAPITAL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 czerwca 2024 roku
17:38  brak uprawnień APOLLO CAPITAL ASI SA (9/2024) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 czerwca 2024 roku
17:37  brak uprawnień APOLLO CAPITAL ASI SA (8/2024) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
24/05/24 10:19  brak uprawnień APOLLO CAPITAL ASI SA (7/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 czerwca 2024 roku
10:16 APOLLO CAPITAL S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 czerwca 2024 roku
09/05/24 20:58  brak uprawnień APOLLO CAPITAL ASI SA (6/2024) Raport okresowy za I kwartał 2024 r.
30/04/24 15:19 APOLLO CAPITAL S.A.: Zawarcie porozumienia o rozwiązaniu listu intencyjnego
11/04/24 10:25  brak uprawnień APOLLO CAPITAL ASI SA (5/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024?
12/03/24 13:15  brak uprawnień APOLLO CAPITAL ASI SA (4/2024) Raport roczny za 2023 rok
10/03/24 21:58  brak uprawnień APOLLO CAPITAL ASI SA (3/2024) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2023
30/01/24 22:27  brak uprawnień APOLLO CAPITAL ASI SA (2/2024) Zawarcie umowy z firmą audytorską
25/01/24 14:49  brak uprawnień APOLLO CAPITAL ASI SA (1/2024) Daty przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
19/01/24 19:55 APOLLO CAPITAL S.A.: Podpisanie aneksu do Listu intencyjnego w sprawie rozpoczęcia negocjacji
15/11/23 20:11 APOLLO CAPITAL S.A.: Podpisanie aneksu do Listu intencyjnego w sprawie rozpoczęcia negocjacji