Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.30, godz. 06:43
kontakt
APLISENS

Komunikaty

23/03/23 10:50  brak uprawnień I kw. dobry pod względem zamówień dla Aplisensu, w kolejnych kw. możliwy spadek rentowności
22/03/23 17:43 APLISENS S.A.: APLISENS S.A.
17:42 APLISENS S.A.: APLISENS S.A.
12:42  brak uprawnień Aplisens planuje wzrost EBITDA do ok. 47 mln zł do '25 - strategia (opis)
11:46  brak uprawnień APLISENS SA (1/2023) Aplisens Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
11:39  brak uprawnień Aplisens planuje wzrost EBITDA do ok. 47 mln zł do '25 - strategia
11:13 APLISENS S.A.: Przyjęcie strategii Grupy Kapitałowej APLISENS na lata 2023-2025
08/03/23 11:21 APLISENS S.A.: Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za rok 2022
27/02/23 14:47  brak uprawnień Aplisens dokona odpisu aktl. wartość udziałów spółki zależnej w Rosji w wys. ponad 6 mln zł
14:31 APLISENS S.A.: Stwierdzenie istnienia przesłanek utraty kontroli nad spółką zależną w Rosji i podjęcie decyzji o dokonaniu odpisów aktualizujących wartość aktywów
31/01/23 15:52 APLISENS S.A.: Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu APLISENS S.A. w dniu 31 stycznia 2023 r.
15:31 APLISENS S.A.: Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A z dnia 31 stycznia 2023 r.
26/01/23 15:16 APLISENS S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów APLISENS S.A w związku ze zbyciem akcji własnych w ramach Programu Motywacyjnego
15:08 APLISENS S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
14:38 APLISENS S.A.: Powiadomienie o transakcji na akcjach APLISENS S.A. dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze