Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.24, godz. 14:14
kontakt
APLISENS

Komunikaty

24/07/24 13:11  brak uprawnień Złożono oferty na sprzedaż 406.012 akcji Aplisens
12:56 APLISENS S.A.: Informacja o liczbie akcji, na które złożono oferty sprzedaży w ramach skupu akcji własnych APLISENS S.A.
08/07/24 16:00  brak uprawnień Aplisens zaprosił do sprzedaży do 352.252 akcji własnych po 22,5 zł/szt.
15:54 APLISENS S.A.: Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji APLISENS S.A.
11/06/24 18:16 APLISENS S.A.: Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu APLISENS S.A. w dniu 11 czerwca 2024 r.
18:11 APLISENS S.A.: Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A z dnia 11 czerwca 2024 r.
13:20  brak uprawnień Aplisens wypłaci 1 zł dywidendy na akcję z zysku za '23
13:07 APLISENS S.A.: Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wypłaty dywidendy
24/05/24 14:14  brak uprawnień Aplisens zakłada porównywalną rdr sprzedaż w '24 i CAPEX wyższy niż wcześniej planowano
06:03 APLISENS S.A.: APLISENS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
17/05/24 15:24 APLISENS S.A.: Treść projektu uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza oraz rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 11 czerwca 2024 r.
15/05/24 12:26  brak uprawnień Aplisens planuje skup akcji własnych, na który chce przeznaczyć do 9 mln zł
12:15 APLISENS S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. na dzień 11 czerwca 2024 roku wraz z projektami uchwał
07/05/24 18:16 APLISENS S.A.: Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2023 oraz w sprawie terminów dywidendy
11:42 APLISENS S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2024 r.