Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.25, godz. 12:35
kontakt
AKCEPT

Komunikaty

18/04/24 17:49 AKCEPT FINANCE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AKCEPT Finance S.A. na dzień 15 maja 2024 roku
16:52 brak uprawnień AKCEPT FINANCE SA (5/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AKCEPT Finance S.A. na dzień 15 maja 2024 roku
15/04/24 19:53 brak uprawnień AKCEPT FINANCE SA (4/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024?
13/03/24 13:39 brak uprawnień AKCEPT FINANCE SA (3/2024) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej AKCEPT Finance S.A.
14/02/24 09:38 brak uprawnień AKCEPT FINANCE SA (2/2024) Raport kwartalny za okres: IV kwartał 2023 roku
23/01/24 11:29 brak uprawnień AKCEPT FINANCE SA (1/2024) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2024 roku
14/11/23 18:37 brak uprawnień AKCEPT FINANCE SA (25/2023) Raport kwartalny za okres: III kwartał 2023 roku
29/09/23 11:19 brak uprawnień AKCEPT FINANCE SA (24/2023) Treść uchwał podjętych przez ZWZA Spółki AKCEPT Finance S.A. w dniu 29 września 2023 roku
11:16 AKCEPT FINANCE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA AKCEPT Finance S.A. w dniu 29.09.2023 roku
01/09/23 14:31 brak uprawnień AKCEPT FINANCE SA (23/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 września 2023 roku
14:28 AKCEPT FINANCE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 września 2023 roku
11/08/23 16:44 brak uprawnień AKCEPT FINANCE SA (22/2023) Raport kwartalny za okres: II kwartał 2023 roku
31/07/23 17:39 brak uprawnień GPW: w w sprawie zmiany systemu notowań akcjami spółki AKCEPT FINANCE S.A. na rynku NewConnect
19/07/23 17:59 brak uprawnień GPW: komunikat - wznowienie obrotu akcjami AKCEPT FINANCE S.A
17/07/23 13:11 brak uprawnień AKCEPT FINANCE SA (21/2023) Raport roczny za 2022 rok Akcept Finance Spółka Akcyjna