Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.29, godz. 10:19
kontakt
AKCEPT

Komunikaty

28/05/23 14:57 brak uprawnień AKCEPT FINANCE SA (13/2023) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2022 rok - AKCEPT Finance S.A.
12/05/23 11:28 brak uprawnień AKCEPT FINANCE SA (12/2023) Raport kwartalny za okres: I kwartał 2023 roku
04/05/23 10:55 AKCEPT FINANCE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 maja 2023 roku
10:27 brak uprawnień AKCEPT FINANCE SA (11/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 maja 2023 roku
28/04/23 09:53 brak uprawnień AKCEPT FINANCE SA (10/2023) Wypowiedzenie umowy o pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy
19/04/23 08:16 brak uprawnień AKCEPT FINANCE SA (9/2023) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect
08:13 brak uprawnień AKCEPT FINANCE SA (8/2023) Zawarcie umowy na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki
18/04/23 18:41 brak uprawnień GPW: Komunikat: AKCEPT FINANCE
14/04/23 17:51 brak uprawnień AKCEPT FINANCE SA (7/2023) Raport roczny za 2021 rok
29/03/23 15:14 brak uprawnień AKCEPT FINANCE SA (6/2023) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2021 rok - AKCEPT Finance S.A.
27/02/23 16:53 brak uprawnień AKCEPT FINANCE SA (5/2023) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect AKCEPT Finance S.A.
06:48 brak uprawnień AKCEPT FINANCE SA (4/2023) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2021 rok - AKCEPT Finance S.A.
14/02/23 13:25 brak uprawnień AKCEPT FINANCE SA (3/2023) Raport kwartalny za okres: IV kwartał 2022 roku - AKCEPT Finance S.A.
25/01/23 08:33 brak uprawnień AKCEPT FINANCE SA (2/2023) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 roku Akcept Finance Spółka Akcyjna
08:26 brak uprawnień AKCEPT FINANCE SA (1/2023) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2021 rok - AKCEPT Finance S.A.