Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.27, godz. 02:04
kontakt
AIRWAY

Komunikaty

07/02/24 11:23  brak uprawnień Airway Medix planuje w III kw. komercjalizację rozwiązań medycznych w USA i Europie
06/02/24 19:17 AIRWAY MEDIX S.A.: Wniesienie powództwa o stwierdzenie nieważności ewentualnie uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
28/01/24 20:57 AIRWAY MEDIX S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku
20:51 AIRWAY MEDIX S.A.: Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
24/01/24 04:10 AIRWAY MEDIX S.A.: Informacja w sprawie rejestracji przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego.
19/01/24 21:50 AIRWAY MEDIX S.A.: Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
21:42 AIRWAY MEDIX S.A.: Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
17/01/24 20:26 AIRWAY MEDIX S.A.: Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
12/01/24 03:49 AIRWAY MEDIX S.A.: Aktualizacja informacji w sprawie rozmów z partnerem amerykańskim celem oceny możliwości współpracy.
09/01/24 19:38 AIRWAY MEDIX S.A.: Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
05/01/24 20:22 AIRWAY MEDIX S.A.: Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
03/01/24 08:16 AIRWAY MEDIX S.A.: Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
02/01/24 22:13 AIRWAY MEDIX S.A.: Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
29/12/23 14:10 AIRWAY MEDIX S.A.: Aktualizacja informacji w sprawie spłaty zadłużenia względem Discount Banku
21/12/23 22:37 AIRWAY MEDIX S.A.: Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR