Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.21, godz. 12:43
kontakt
AIRWAY

Komunikaty

15/03/23 10:56 AIRWAY MEDIX S.A.: Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
08/03/23 07:48 AIRWAY MEDIX S.A.: Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem w trybie art. 428 KSH w zakresie uchwalonej emisji akcji oraz spółki zależnej Biovo Technologies Ltd.
07/03/23 20:17 AIRWAY MEDIX S.A.: Zawarcie listu intencyjnego z kontrahentem z Tajwanu
16/02/23 17:41 AIRWAY MEDIX S.A.: Rejestracja zmian Statutu Spółki.
27/01/23 13:34 AIRWAY MEDIX S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku
13/01/23 19:03 AIRWAY MEDIX S.A.: Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
11/01/23 09:55 AIRWAY MEDIX S.A.: Korekta pomyłki pisarskiej w raporcie bieżącym nr 1/2023
10/01/23 20:13 AIRWAY MEDIX S.A.: Informacja nt. wniosku o ogłoszenie upadłości spółki zależnej.
01/01/23 11:15 AIRWAY MEDIX S.A.: Zawarcie porozumienia w sprawie warunków emisji obligacji wyemitowanych przez Adiuvo Investments S.A.
08/12/22 04:50 AIRWAY MEDIX S.A.: Rezygnacja z funkcji Członka Rady Nadzorczej
21/11/22 22:16 AIRWAY MEDIX S.A.: AIRWAY MEDIX S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
28/10/22 21:31 AIRWAY MEDIX S.A.: Otrzymanie oświadczenia Akcjonariusza o rezygnacji z realizacji uprawnień wynikających ze złożenia przez niego sprzeciwu do uchwał podjętych przez NWZ w dniu 19 października 2022 r.
25/10/22 10:43 AIRWAY MEDIX S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Airway Medix S.A. w dniu 19 października 2022 roku
20/10/22 13:45 AIRWAY MEDIX S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Airway Medix S.A. w dniu 19 października 2022 roku
18/10/22 22:12 AIRWAY MEDIX S.A.: Rezygnacja z funkcji Członka Zarządu