Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.19, godz. 14:55
kontakt
AGORA

Komunikaty

12/07/24 14:02  brak uprawnień DM BDM podniósł cenę docelową dla Agory do 14,6 zł, utrzymał rekomendację "kupuj"
28/06/24 19:20  brak uprawnień ENEIDA GAMES SA (14/2024) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 27 czerwca 2024 r.
19:13 AGORA: Odwołanie prokury łącznej
19:11 AGORA: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
19:09 AGORA: Powołanie składu zarządu na nową kadencję
19:06 AGORA: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Agory S.A. w dniu 28 czerwca 2024 r.
19:04 AGORA: Uchwały podjęte podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 28 czerwca 2024 r.
25/06/24 12:57 AGORA: Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydata do Rady Nadzorczej Spółki
20/06/24 13:26  brak uprawnień Agora ma 100 proc. udziałów w Eurozet
13:19 AGORA: Przejście tytułu do 490 udziałów w kapitale zakładowym Eurozet sp. z o.o.
14/06/24 14:04 AGORA: Kandydaci do Zarządu Agory S.A.
09:44  brak uprawnień Agora ma umowę z SFS Ventures na kupno pozostałych 490 udziałów w Eurozet
09:31 AGORA: Zawarcie umowy sprzedaży 490 udziałów w spółce Eurozet sp. z o.o. z SFS Ventures s.r.o. z siedzibą w Pradze w wykonaniu Opcji Call 2
05/06/24 17:32 AGORA: Zgłoszenie przez akcjonariusza żądania umieszczenia spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zgłoszenie projektów uchwał
15:34 AGORA: Powzięcie informacji o decyzji osoby zarządzającej o rezygnacji z ubiegania się o powołanie w skład Zarządu Spółki w następnej kadencji