Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.03, godz. 17:54
kontakt
AC

Komunikaty

03/02/23 13:31 AC S.A.: Przekroczenie przez AC S.A. 5% ogólnej liczby głosów
13:26 AC S.A.: Zakończenie skupu akcji własnych Spółki
02/02/23 16:03 AC S.A.: Zakończenie przyjmowania ofert w ramach skupu akcji własnych Spółki oraz planowany termin zawarcia i rozliczenia transakcji nabycia akcji własnych
23/01/23 09:33 AC S.A.: Opinia Rady Nadzorczej o wniosku Zarządu dot. przeznaczenia całości zysku za 2022 r. na kapitał zapasowy
19/01/23 16:20  brak uprawnień Zarząd AC rekomenduje przeznaczenie zysku za '22 na kapitał zapasowy
16:13 AC S.A.: Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za 2022 r. na kapitał zapasowy
18/01/23 17:48  brak uprawnień Zarząd AC zdecydował o skupie 875 tys. akcji własnych, po 40 zł za sztukę
17:19 AC S.A.: Podjęcie przez Zarząd AC S.A. uchwały w sprawie przeprowadzenia skupu akcji własnych Spółki
16/01/23 14:25 AC S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu AC S.A. dnia 16.01.2023 r.
13:21  brak uprawnień NWZ AC upoważniło zarząd do skupu akcji własnych
13:06 AC S.A.: Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie AC S.A. dnia 16.01.2023 r.
04/01/23 10:38 AC S.A.: Daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2023
02/01/23 12:41  brak uprawnień Przychody AC w IV kw. '22 wyniosły 70,6 mln zł, więcej rdr o 60,6 proc. - wstępne dane
12:19 AC S.A.: Wstępne dane o przychodach ze sprzedaży za IV Q 2022 r.
20/12/22 13:24 AC S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AC S.A.