Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.22, godz. 14:55
kontakt
AC

Komunikaty

18/04/24 13:33 AC S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AC S.A.
03/04/24 12:43  brak uprawnień Przychody AC w I kw. wyniosły 67,2 mln zł, więcej rdr o 1,6 proc. - wstępne dane
12:37 AC S.A.: Wstępne dane o przychodach ze sprzedaży za I Q 2024 r.
22/03/24 07:44 AC S.A.: AC S.A.
21/03/24 14:43 AC S.A.: Opinia Rady Nadzorczej Spółki dotycząca propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2023
13:37  brak uprawnień Zarząd AC podwyższa rekomendowaną kwotę dywidendy za '23 do 3 zł na akcję
13:27 AC S.A.: Zmiana rekomendacji Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy Spółki za rok obrotowy 2023 z 2,50 zł na 3,00 zł
16/01/24 15:27  brak uprawnień Zarząd AC rekomenduje przeznaczenie części zysku za '23 na wypłatę dywidendy w wys. 2,50 zł/akcję
15:17 AC S.A.: Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za 2023 r.
10/01/24 15:00 AC S.A.: Daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2024
29/12/23 15:24 AC S.A.: Wstępne dane o przychodach ze sprzedaży za IV Q 2023 r.
30/11/23 18:03  brak uprawnień Archicom i Elektrotim zastąpi Asseco SEE i AC w sWIG80
09/11/23 07:36 AC S.A.: AC S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
02/10/23 15:10  brak uprawnień Przychody AC w III kw. wyniosły 65,5 mln zł, mniej rdr o 12,5 proc. - wstępne dane
15:01 AC S.A.: Wstępne dane o przychodach ze sprzedaży za III Q 2023 r.