Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.08, godz. 18:14
kontakt
7FIT

Komunikaty

25/05/23 21:22 7FIT S.A.: Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA w dniu 25.05.2023 roku
20:57 brak uprawnień 7FIT SA (9/2023) Powołanie członków zarządu na kolejną kadencję
20:54 brak uprawnień 7FIT SA (8/2023) Powołanie członków rady nadzorczej na kolejną kadencję
20:51 brak uprawnień 7FIT SA (7/2023) Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy
20:48 brak uprawnień 7FIT SA (6/2023) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki 7FIT S.A. w dniu 25.05.2025 r.
28/04/23 18:41 brak uprawnień Wskaźniki referencyjne - SARON
18:36 7FIT S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 25.05.2023 r.
24/04/23 13:43 7FIT S.A.: Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy za 2022 r.
21/03/23 17:37 brak uprawnień 7FIT SA (3/2023) Raport roczny spółki 7FIT S.A. za 2022 rok
09/02/23 22:18 brak uprawnień 7FIT SA (2/2023) Podpisanie umowy na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022 i 2023
31/01/23 21:27 brak uprawnień 7FIT SA (1/2023) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 r.
30/12/22 10:34 brak uprawnień 7FIT SA (11/2022) Zmiana adresu siedziby Emitenta
10/11/22 16:52 brak uprawnień 7FIT SA (10/2022) Raport okresowy Spółki 7FIT S.A. za III kwartał 2022 roku
12/08/22 17:01 brak uprawnień 7FIT SA (9/2022) Raport okresowy Spółki 7FIT S.A. za II kwartał 2022 roku
29/06/22 19:00 brak uprawnień 7FIT SA (8/2022) Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy za 2021 r.