Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.22, godz. 12:45
kontakt
1SOLUTION

Komunikaty

15/04/24 13:01  brak uprawnień ONE SOLUTION SA (6/2024) Zakres stosowanych zasad ?Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024?
12/04/24 17:23 ONE SOLUTION S.A.: Zawarcie listu intencyjnego
21/03/24 16:18  brak uprawnień ONE SOLUTION SA (5/2024) Publikacja Dokumentu Ofertowego wraz z informacjami dotyczącymi oferty publicznej akcji serii G, o których mowa w art. 434 § 2 Kodeksu spółek handlowych
19/03/24 16:09 ONE SOLUTION S.A.: Zmiana parametrów emisji akcji serii G
07/03/24 15:05 ONE SOLUTION S.A.: Informacja o podjęciu uchwały zarządu w sprawie ustalenia parametrów emisji akcji serii G
26/02/24 13:06 ONE SOLUTION S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ One Solution S.A. w dniu 23 lutego 2024 r.
23/02/24 16:55  brak uprawnień ONE SOLUTION SA (4/2024) Treść uchwał podjętych na NWZ w dniu 23.02.2024 r. wraz z informacją o odstąpieniu przez NWZA od rozpatrzenia pkt. 7. Opublikowanego porządku obrad NWZ
22/02/24 10:28 ONE SOLUTION S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
14/02/24 15:32  brak uprawnień ONE SOLUTION SA (3/2024) Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2023 roku
29/01/24 10:41  brak uprawnień ONE SOLUTION SA (2/2024) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
25/01/24 18:28 ONE SOLUTION S.A.: Ogłoszenie i zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 lutego 2024 r. wraz z projektami uchwał
18:20  brak uprawnień ONE SOLUTION SA (1/2024) Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 23 lutego 2024 r. wraz z proponowanymi zmianami treści Statutu
23/11/23 18:26  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii E i F spółki ONE SOLUTION S.A.
16/11/23 18:44  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii E i F spółki ONE SOLUTION S.A.
09/11/23 14:13  brak uprawnień ONE SOLUTION SA (19/2023) Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2023 roku One Solution Spółka Akcyjna