Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.28, godz. 19:27
kontakt
BACT

Komunikaty

28/05/24 17:20 B-Act S.A.: Zawarcie memorandum o współpracy
27/05/24 17:34 B-Act S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
17:21  brak uprawnień B-ACT SA (8/2024) Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy
17:19  brak uprawnień B-ACT SA (7/2024) Zmiany w Radzie Nadzorczej Emitenta
17:15  brak uprawnień B-ACT SA (6/2024) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta w dniu 27 maja 2024 r.
08/05/24 17:16  brak uprawnień B-ACT SA (5/2024) Raport okresowy za I kwartał 2024 roku
29/04/24 17:46  brak uprawnień B-ACT SA (4/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 maja 2024 r.
17:41 B-Act S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 maja 2024 r.
24/04/24 17:37  brak uprawnień B-Act chce wypłacić 0,07 zł dywidendy na akcję z zysku za '23
17:25 B-Act S.A.: Przyjęcie polityki dywidendowej na lata 2023-2025 oraz rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy
22/04/24 17:51  brak uprawnień B-ACT SA (3/2024) Raport roczny za rok 2023
19/04/24 15:58 B-Act S.A.: Zawarcie aneksu do istotnej umowy