Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.28, godz. 19:28
kontakt
DMGROUP

Komunikaty

28/05/24 17:02 Dr. Miele Cosmed Group S.A.: Dr. Miele Cosmed Group S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
27/05/24 15:21 Dr. Miele Cosmed Group S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 czerwca 2024r. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - korekta oczywistej omyłki pisarskiej
14:31 Dr. Miele Cosmed Group S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 czerwca 2023r. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
20/05/24 08:28 Dr. Miele Cosmed Group S.A.: Rezygnacja osoby nadzorującej
15/05/24 12:57  brak uprawnień Dr. Miele Cosmed Group chce wypłacić 0,09 zł dywidendy na akcję za '23
12:48 Dr. Miele Cosmed Group S.A.: Wniosek Zarządu Dr. Miele Cosmed Group S.A. dotyczący podziału zysku netto Spółki za 2023 rok, zawierający rekomendację kwoty przeznaczonej do podziału między akcjonariuszy
30/04/24 08:36  brak uprawnień Dr. Miele Cosmed Group zakłada 10-15 proc. wzrost przychodów rocznie
08:06 Dr. Miele Cosmed Group S.A.: Przyjęcie Strategii biznesowej Grupy Kapitałowej Dr. Miele Cosmed Group
26/04/24 19:36 Dr. Miele Cosmed Group S.A.: Dr. Miele Cosmed Group S.A.
19:15 Dr. Miele Cosmed Group S.A.: Dr. Miele Cosmed Group S.A.
19/04/24 08:38 Dr. Miele Cosmed Group S.A.: Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2023
12/04/24 07:34 Dr. Miele Cosmed Group S.A.: Uzyskanie przez umowę zawartą przez jednostkę zależną od Emitenta statusu umowy znaczącej.
11/04/24 08:22 Dr. Miele Cosmed Group S.A.: Przyjęcie polityki dywidendowej na lata 2024 - 2026
27/03/24 17:19  brak uprawnień Dr. Miele Cosmed Group prognozuje 60 mln zł EBITDA i 539 mln zł przychodów w '24
17:04 Dr. Miele Cosmed Group S.A.: Prognoza wyników finansowych na 2024 rok