Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.22, godz. 22:15
kontakt
IBCPOLSKA

Komunikaty

12/07/24 10:56 IBC POLSKA F_P S.A.: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 11 lipca 2024 r.
10:49 brak uprawnień IBC POLSKA F&P SA (11/2024) Odwołanie Członka Rady Nadzorczej
10:42 brak uprawnień IBC POLSKA F&P SA (10/2024) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 11 lipca 2024 r.
24/06/24 09:40 brak uprawnień IBC POLSKA F&P SA (9/2024) Nałożenie na Emitenta kary pieniężnej
20/06/24 18:52 brak uprawnień GPW: Uchwała Nr 750/2024 - IBC POLSKA F&P
13/06/24 13:20 brak uprawnień IBC POLSKA F&P SA (8/2024) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 brak uprawnień IBC POLSKA F&P SA (7/2024) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
11:52 IBC POLSKA F_P S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
12/06/24 18:08 brak uprawnień GPW: Komunikat: IBC POLSKA F&P
10/06/24 19:54 brak uprawnień IBC POLSKA F&P SA (6/2024) Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2023 rok
29/05/24 15:26 brak uprawnień IBC POLSKA F&P SA (5/2024) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego
09/05/24 13:55 brak uprawnień IBC POLSKA F&P SA (4/2024) Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za I kw. 2024 r.
15/04/24 12:28 brak uprawnień IBC POLSKA F&P SA (3/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024"
14/02/24 13:30 brak uprawnień IBC POLSKA F&P SA (2/2024) Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za IV kw. 2023 r. IBC Polska F&P
29/01/24 14:25 brak uprawnień IBC POLSKA F&P SA (1/2024) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2024 roku