Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.20, godz. 15:11
kontakt
IBCPOLSK

Komunikaty

15/04/24 12:28 brak uprawnień IBC POLSKA F&P SA (3/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024"
14/02/24 13:30 brak uprawnień IBC POLSKA F&P SA (2/2024) Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za IV kw. 2023 r. IBC Polska F&P
29/01/24 14:25 brak uprawnień IBC POLSKA F&P SA (1/2024) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2024 roku
07/11/23 10:50 brak uprawnień IBC POLSKA F&P SA (15/2023) Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za III kw. 2023 r.
08/08/23 15:41 brak uprawnień IBC POLSKA F&P SA (14/2023) Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2023 r.
03/08/23 17:05 IBC POLSKA F_P S.A.: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 3 sierpnia 2023 r.
16:58 brak uprawnień IBC POLSKA F&P SA (13/2023) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 3 sierpnia 2023 r.
16:53 brak uprawnień IBC POLSKA F&P SA (12/2023) Powołanie Rady Nadzorczej Spółki
13/07/23 17:48 brak uprawnień IBC POLSKA F&P SA (11/2023) Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych
17:46 brak uprawnień IBC POLSKA F&P SA (10/2023) Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych
17:45 brak uprawnień IBC POLSKA F&P SA (9/2023) Powołanie Członków Zarządu na nową kadencję
07/07/23 16:20 brak uprawnień IBC POLSKA F&P SA (8/2023) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
16:14 IBC POLSKA F_P S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
29/06/23 12:47 IBC POLSKA F_P S.A.: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2023 r.
12:16 brak uprawnień IBC POLSKA F&P SA (7/2023) Uchwały podjęte i niepodjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2023 r.