Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.21, godz. 21:59
kontakt
LUDUS

Komunikaty

14/02/24 21:41 brak uprawnień LUDUS SA (7/2024) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2022
15:47 brak uprawnień LUDUS SA (6/2024) Raport okresowy za III kwartał 2023 roku
15:43 brak uprawnień LUDUS SA (5/2024) Raport okresowy za II kwartał 2023 roku
15:38 brak uprawnień LUDUS SA (4/2024) Raport okresowy za I kwartał 2023 roku
13/02/24 13:26 FinTech Ventures S.A.: Zawarcie porozumienia do umowy sprzedaży 100% udziałów byłej spółki zależnej
12/02/24 21:16 brak uprawnień LUDUS SA (3/2024) Podpisanie umowy z firmą audytorską
31/01/24 14:52 brak uprawnień LUDUS SA (2/2024) Daty przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
03/01/24 21:09 brak uprawnień LUDUS SA (1/2024) Zmiana terminu publikacji raportów za I, II i III kwartał 2023 r. oraz raportu rocznego za rok 2022
27/12/23 21:05 brak uprawnień LUDUS SA (28/2023) Zmiana terminu publikacji raportów za I, II i III kwartał 2023 r. oraz raportu rocznego za rok 2022
14/12/23 22:04 FinTech Ventures S.A.: Zawarcie umowy sprzedaży 100% udziałów spółki zależnej
21:53 FinTech Ventures S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 grudnia 2023 roku
21:43 brak uprawnień LUDUS SA (27/2023) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 grudnia 2023 r.
21:36 brak uprawnień LUDUS SA (26/2023) Nałożenie kary upomnienia
19:56 brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki LUDUS S.A.
17/11/23 20:56 FinTech Ventures S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 14 grudnia 2023 roku wraz z projektami uchwał