Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.21, godz. 22:12
kontakt
CZARNKOW

Komunikaty

14/02/24 11:48  brak uprawnień BROWAR CZARNKÓW SA W RESTRUKTURYZACJI (2/2024) Raport Okresowy za IV kwartał 2023 r.
05/02/24 14:05  brak uprawnień BROWAR CZARNKÓW SA W RESTRUKTURYZACJI (1/2024) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku i wyjaśnienie incydentalnego naruszenia obowiązku informacyjnego
13/12/23 15:40 BROWAR CZARNKÓW S.A.: Otrzymanie zawiadomień o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
08/12/23 13:02  brak uprawnień BROWAR CZARNKÓW SA W RESTRUKTURYZACJI (23/2023) sprostowanie raportu bieżącego EBI 22/2023 z dnia 07.12.2023 r.
07/12/23 16:52  brak uprawnień BROWAR CZARNKÓW SA W RESTRUKTURYZACJI (22/2023) Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego
14/11/23 11:02  brak uprawnień BROWAR CZARNKÓW SA W RESTRUKTURYZACJI (21/2023) Raport Okresowy za III kwartał 2023 r.
01/11/23 19:55  brak uprawnień BROWAR CZARNKÓW SA W RESTRUKTURYZACJI (20/2023) powołanie osób zarządzających
31/10/23 18:06  brak uprawnień BROWAR CZARNKÓW SA W RESTRUKTURYZACJI (19/2023) rezygnacja Prezesa Zarządu
12/09/23 08:43 BROWAR CZARNKÓW S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki BROWAR CZARNKÓW S.A. dnia 11 września 2023 r.
11/09/23 19:35  brak uprawnień BROWAR CZARNKÓW SA W RESTRUKTURYZACJI (18/2023) Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Browar Czarnków S.A. podjętych w dniu 11 września 2023 r.
16/08/23 13:46 BROWAR CZARNKÓW S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 11 września 2023 r.
12:17  brak uprawnień BROWAR CZARNKÓW SA W RESTRUKTURYZACJI (17/2023) Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 11 września 2023 r.
14/08/23 12:23  brak uprawnień BROWAR CZARNKÓW SA W RESTRUKTURYZACJI (16/2023) Raport Okresowy za II kwartał 2023 r.
11/08/23 16:43 BROWAR CZARNKÓW S.A.: informacja o sprzedaży nieruchomości w Czarnkowie
27/07/23 09:45 BROWAR CZARNKÓW S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów w drugiej części obrad na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki BROWAR CZARNKÓW S.A. dnia 25 lipca 2023 r.