Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.21, godz. 23:22
kontakt
FABRITY

Komunikaty

20/02/24 16:28 FABRITY HOLDING S.A.: Powiadomienie o transakcjach na akcjach Fabrity Holding S.A. dokonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze: Grzegorzem Stulgis.
13/02/24 18:09 FABRITY HOLDING S.A.: Nabycie przez spółkę zależną - Fabrity sp. z o.o. 51% udziałów w spółce Panda Group sp. z o.o.
18:06 FABRITY HOLDING S.A.: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej złożenia przez Fabrity sp. z o.o. w dniu 18 grudnia 2023 r. oferty wiążącej zakupu 51% udziałów w spółce Panda Group sp. z o.o.
30/01/24 09:05 FABRITY HOLDING S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku.
08/01/24 15:08 FABRITY HOLDING S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ Fabrity Holding S.A. w dniu 3 stycznia 2024 r.
03/01/24 15:41  brak uprawnień NWZ Fabrity Holding upoważniło zarząd do nabywania max. 192.500 akcji własnych po 40 zł za sztukę (opis)
14:39  brak uprawnień NWZ Fabrity Holding upoważniło zarząd do nabywania max. 192.500 akcji własnych po 40 zł
14:06 FABRITY HOLDING S.A.: Treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabrity Holding S.A. 3 stycznia 2024 roku
13:57 FABRITY HOLDING S.A.: Zgłoszenie przez akcjonariusza - w trakcie trwania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad
13:51 FABRITY HOLDING S.A.: Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Fabrity Holding S.A. w dniu 3 stycznia 2024
22/12/23 17:07 FABRITY HOLDING S.A.: Zgłoszenie przez akcjonariusza - IPO30 UNIPESOAL LDA - zmiany do projektu uchwał nr 4, 5 i 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabrity Holding S.A. zwołanego na 3 stycznia 2024 roku
14/12/23 12:02 FABRITY HOLDING S.A.: Rejestracja przez sąd zmian Statutu Fabrity Holding S.A.
08/12/23 15:38 FABRITY HOLDING S.A.: Autopoprawka Zarządu dotycząca projektu Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabrity Holding S.A., zwołanego na dzień 3 stycznia 2024 r.
05/12/23 14:48  brak uprawnień NWZ Fabrity Holding ma upoważnić zarząd do nabywania akcji własnych
14:21 FABRITY HOLDING S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabrity Holding S.A. na dzień 3 stycznia 2024 r.