Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.21, godz. 22:32
kontakt
ENEIDA

Komunikaty

14/02/24 23:35  brak uprawnień ENEIDA GAMES SA (3/2024) Raport okresowy za IV kwartał 2023 r.
26/01/24 23:45 ENEIDA GAMES S.A.: Zawarcie ugody
22/01/24 21:39 ENEIDA GAMES S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
19/01/24 20:25 ENEIDA GAMES S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
20:17  brak uprawnień ENEIDA GAMES SA (2/2024) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
03/01/24 18:41  brak uprawnień ENEIDA GAMES SA (1/2024) Podjęcie przez zarząd Emitenta decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego Emitenta w granicach kapitału docelowego
29/12/23 18:34 ENEIDA GAMES S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
28/12/23 22:58 ENEIDA GAMES S.A.: Zawarcie umowy inwestycyjnej
21/12/23 17:36  brak uprawnień ENEIDA GAMES SA (29/2023) Powołanie osoby nadzorującej
16:37 ENEIDA GAMES S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
16:27 ENEIDA GAMES S.A.: Korekta raportu bieżącego ESPI nr 33/2023
16:22 ENEIDA GAMES S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki oraz mieli co najmniej 5% głosów
16:19  brak uprawnień ENEIDA GAMES SA (28/2023) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 20 grudnia 2023 r.
20/12/23 19:50  brak uprawnień ENEIDA GAMES SA (27/2023) Rezygnacja osoby nadzorującej
15/12/23 19:01 ENEIDA GAMES S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta