Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.28, godz. 18:37
kontakt
YETIFORCE

Komunikaty

26/09/23 17:26 YetiForce SA: Informacja o sposobie załatwienia skargi
16/08/23 21:31 YetiForce SA: Wniesienie skargi na działalność organu administracji publicznej
10/08/23 17:16  brak uprawnień YETIFORCE SA (13/2023) Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki
07/08/23 20:17  brak uprawnień YETIFORCE SA (12/2023) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie YetiForce S.A. w dniu 7 sierpnia 2023 roku
20:15 YetiForce SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 7 sierpnia 2023 roku
31/07/23 18:30  brak uprawnień YETIFORCE SA (11/2023) Raport okresowy Spółki za II kwartał 2023 r. YetiForce Spółka Akcyjna
24/07/23 16:45  brak uprawnień YETIFORCE SA (10/2023) Zmiana terminu publikacji raportu za II kwartał 2023
10/07/23 18:00  brak uprawnień YETIFORCE SA (9/2023) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
05/07/23 18:36 YetiForce SA: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YetiForce S.A. na dzień 7 sierpnia 2023 roku
18:35  brak uprawnień YETIFORCE SA (8/2023) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YetiForce S.A. na dzień 7 sierpnia 2023 roku
29/06/23 22:01 YetiForce SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2023 roku
22:00  brak uprawnień YETIFORCE SA (7/2023) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie YetiForce S.A. w dniu 29 czerwca 2023 roku
20/06/23 11:02 YetiForce SA: Złożenie pisma przedprocesowego w stosunku do byłego Prezesa Zarządu Spółki
02/06/23 19:38  brak uprawnień YETIFORCE SA (6/2023) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YetiForce S.A. na dzień 29 czerwca 2023 roku
19:34 YetiForce SA: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YetiForce S.A. na dzień 29 czerwca 2023 roku