Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.28, godz. 18:50
kontakt
LUDUS

Komunikaty

28/09/23 11:20 brak uprawnień LUDUS SA (21/2023) Zmiana terminu publikacji raportów okresowych
22/09/23 14:22 brak uprawnień LUDUS SA (20/2023) Nałożenie kary upomnienia
21/09/23 18:59 brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki LUDUS S.A.
30/08/23 18:02 brak uprawnień LUDUS SA (19/2023) Powołanie Prezesa Zarządu Spółki
21/08/23 22:09 brak uprawnień LUDUS SA (18/2023) Rezygnacja Prezesa Zarządu
17/08/23 11:29 brak uprawnień LUDUS SA (17/2023) Nałożenie środka dyscyplinującego
11/08/23 13:02 brak uprawnień LUDUS SA (16/2023) Zmiana terminu publikacji raportów za I i II kwartał 2023 r. oraz raportu rocznego za rok 2022
28/07/23 19:13 brak uprawnień LUDUS SA (15/2023) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 r. ? objęcie obowiązkiem konsolidacji oraz zmiana terminu publikacji raportów za I kw.2023 r.i rocznego za 2022
21/07/23 17:18 brak uprawnień LUDUS SA (14/2023) Zawarcie umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy
28/06/23 21:15 brak uprawnień LUDUS SA (13/2023) Zmiana terminu publikacji raportów okresowych
27/06/23 17:49 brak uprawnień LUDUS SA (12/2023) Nałożenie na Spółkę kary pieniężnej oraz obowiązku zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą
30/05/23 11:08 brak uprawnień LUDUS SA (11/2023) Podsumowanie subskrypcji akcji serii D2
08:22 brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki LUDUS S.A.
12/05/23 22:09 brak uprawnień LUDUS SA (10/2023) Zmiana terminu publikacji raportów okresowych
04/04/23 21:07 FinTech Ventures S.A.: Otrzymanie zawiadomień w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej