Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.24, godz. 21:38
kontakt
RAEN

Komunikaty

05/06/24 21:19 Raen S.A.: Zawiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR
21:05 Raen S.A.: Zawiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR
01/06/24 20:39 Raen S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 czerwca 2024 roku
28/05/24 00:49 Raen S.A.: Powołanie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki Raen S.A.
27/05/24 14:55 Raen S.A.: Zawiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR
17/05/24 18:54 Raen S.A.: Raen S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
15/05/24 10:59 Raen S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Raen S.A. w dniu 14 maja 2024 roku
14/05/24 19:46 Raen S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Raen S.A. w dniu 14 maja 2024 r. oraz projekt uchwały, która była poddana pod głosowanie, a nie została podjęta
10/05/24 17:03 Raen S.A.: Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
30/04/24 11:29 Raen S.A.: Podjęcie uchwały zarządu o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego
29/04/24 13:40 Raen S.A.: Zawarcie umów z Zero-E Global Assets, S.L.U. na sprzedaż 80% udziałów w spółce zależnej, podpisanie umowy deweloperskiej oraz rozwiązanie umów z Seafortillby Investments sp. z o.o.
23/04/24 18:50 Raen S.A.: Otrzymanie zawiadomień w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
22/04/24 20:05 Raen S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
19/04/24 21:14 Raen S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
07:38  brak uprawnień Skorygowana EBITDA Raen wzrosła w '23 o 679 proc. do 8,5 mln zł