Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.25, godz. 10:25
kontakt
BLACKROSE

Komunikaty

03/04/24 09:25 brak uprawnień BLACK ROSE PROJECTS SA (4/2024) Zakres stosowanych Dobrych Praktyk Spółek notowanych na NewConnect
20/03/24 18:13 brak uprawnień BLACK ROSE PROJECTS SA (3/2024) Jednostkowy raport roczny za 2023 rok obrotowy.
16:44 brak uprawnień BLACK ROSE PROJECTS SA (2/2024) Jednostkowy raport roczny za 2023 rok obrotowy.
18/03/24 19:28 Black Rose Projects S.A.: Informacja o dokonaniu odpisu aktualizującego
15/01/24 19:22 brak uprawnień BLACK ROSE PROJECTS SA (1/2024) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2024 roku
13/11/23 11:33 brak uprawnień BLACK ROSE PROJECTS SA (12/2023) Raport okresowy Spółki za III kwartał 2023 r.
11/08/23 10:19 brak uprawnień BLACK ROSE PROJECTS SA (11/2023) Raport okresowy Spółki za II kwartał 2023 r.
04/07/23 18:22 Black Rose Projects S.A.: Uzupełnienie raportu ESPI 5/2023 - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym
16:00 Black Rose Projects S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym
29/06/23 19:21 brak uprawnień BLACK ROSE PROJECTS SA (10/2023) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Black Rose Projects S.A.
10/06/23 07:47 brak uprawnień BLACK ROSE PROJECTS SA (9/2023) Korekta raportu EBI nr 8/2023 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Rose Projects S.A. wraz z projektami uchwał
30/05/23 18:31 Black Rose Projects S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Rose Projects S.A. wraz z projektami uchwał
18:20 brak uprawnień BLACK ROSE PROJECTS SA (8/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Rose Projects S.A. wraz z projektami uchwał
24/05/23 20:19 brak uprawnień BLACK ROSE PROJECTS SA (7/2023) Raport Roczny za rok 2022
22/05/23 11:02 brak uprawnień BLACK ROSE PROJECTS SA (6/2023) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego