Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.14, godz. 16:57
kontakt
LTGAMES

Komunikaty

12/04/24 18:46 brak uprawnień LONGTERM GAMES SA (5/2024) Raport roczny za 2023 rok
10/04/24 19:06 brak uprawnień LONGTERM GAMES SA (4/2024) Korekta raportu bieżącego 3/2024 z dnia 10.04.2024 - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2023 r.
17:31 brak uprawnień LONGTERM GAMES SA (3/2024) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2023 r.
12/02/24 20:20 brak uprawnień LONGTERM GAMES SA (2/2024) Raport okresowy za IV kwartał 2023
11/01/24 22:20 brak uprawnień LONGTERM GAMES SA (1/2024) Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 r.
24/11/23 17:05 Longterm Games S.A.: Nabycie akcji spółki przez Prezesa Zarządu
14/11/23 17:13 brak uprawnień LONGTERM GAMES SA (20/2023) Raport okresowy za III kwartał 2023
21/10/23 13:25 brak uprawnień LONGTERM GAMES SA (19/2023) Powołanie Członka Rady Nadzorczej
16/10/23 21:15 Longterm Games S.A.: Podpisanie umów typu Lock-Up z akcjonariuszami Spółki
20:50 Longterm Games S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
09/10/23 22:22 brak uprawnień LONGTERM GAMES SA (18/2023) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
29/09/23 17:12 brak uprawnień LONGTERM GAMES SA (17/2023) Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu
22/08/23 17:18 brak uprawnień LONGTERM GAMES SA (16/2023) Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki
14/08/23 20:22 brak uprawnień LONGTERM GAMES SA (15/2023) Raport okresowy za II kwartał 2023
15/06/23 17:22 Longterm Games S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Longterm Games S.A. w dniu 15 czerwca 2023 r.