Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.18, godz. 00:26
kontakt
GEOTRANS

Komunikaty

15/04/24 15:53  brak uprawnień GEOTRANS SA (4/2024) Zakres stosowanych Dobrych Praktyk Spółek notowanych na rynku NewConnect
19/03/24 07:00  brak uprawnień GEOTRANS SA (3/2024) Raport roczny za 2023 rok obrotowy
20/02/24 14:11  brak uprawnień GEOTRANS SA (2/2024) Podpisanie umowy z firmą audytorską
01/02/24 19:14 GEOTRANS S.A.: Zakończenie negocjacji dotyczących rozważanego nabycia nieruchomości
19:06 GEOTRANS S.A.: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej podpisania listu intencyjnego
29/01/24 13:42 GEOTRANS S.A.: Zawarcie umowy o istotnej wartości w zakresie zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych
25/01/24 12:59  brak uprawnień GEOTRANS SA (1/2024) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2024 r.
22/01/24 13:47 GEOTRANS S.A.: Zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej
12/01/24 14:50 GEOTRANS S.A.: Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej
09/01/24 13:05 GEOTRANS S.A.: Zawarcie umowy o istotnej wartości w zakresie zagospodarowania odpadów poprocesowych w postaci kompostu nienormowanego
21/12/23 15:10 GEOTRANS S.A.: Wybór oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym
18/12/23 12:36  brak uprawnień Geotrans zaktualizował założenia strategii spółki na lata 2021-2026
12:14 GEOTRANS S.A.: Aktualizacja założeń strategii Geotrans S.A.
14/12/23 09:33 GEOTRANS S.A.: Wybór oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym
11/12/23 12:30 GEOTRANS S.A.: Uchylenie zaskarżonej decyzji administracyjnej oraz nałożenie na spółkę nowej administracyjnej kary pieniężnej