Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.25, godz. 02:39
kontakt
GAMESBOX

Komunikaty

13/02/24 09:34 Games Box SA: Powiadomienie o nabyciu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
04/01/24 06:16  brak uprawnień GAMES BOX SA (1/2024) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2024 r.
08/12/23 08:29 Games Box SA: Zwrot kosztów portu gry pt. Ships Simulator w wersji na konsole Play Station
06/12/23 10:49  brak uprawnień GAMES BOX SA (9/2023) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect
10:46  brak uprawnień GAMES BOX SA (8/2023) Podpisanie umowy z biegłym rewidentem
20/11/23 09:47 Games Box SA: Ustalenie daty premiery gry pt. Ships Simulator na konsole Play Station
08/11/23 06:50  brak uprawnień GAMES BOX SA (7/2023) Raport okresowy Spółki za III kwartał 2023 r.
30/08/23 11:14 Games Box SA: Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów Spółki
08/08/23 06:24  brak uprawnień GAMES BOX SA (6/2023) Raport okresowy Spółki za II kwartał 2023 r.
29/06/23 08:42 Games Box SA: Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - przekroczenie progu 10% w ogólnej liczbie głosów Spółki
06:41 Games Box SA: Powiadomienie o nabyciu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
28/06/23 10:00 Games Box SA: Informacja w zakresie zawartych umów typu lock-up
01/06/23 10:43 Games Box SA: Informacja w zakresie zawartych umów typu lock-up
15/05/23 12:09 Games Box SA: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15 maja 2023 r.
12/05/23 09:58 Games Box SA: Powiadomienie o nabyciu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze