Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.23, godz. 18:23
kontakt
ROOFRENOV

Komunikaty

22/03/23 16:17 Roof Renovation S.A.: Podpisanie umowy o roboty budowlane
07/03/23 19:03 Roof Renovation S.A.: Utworzenie spółki zależnej RR SOLUTION
27/02/23 18:38 Roof Renovation S.A.: Prawomocne przysądzenie działki wraz z nieruchomością
16/02/23 15:16 Roof Renovation S.A.: Podpisanie umowy o roboty budowlane
14/02/23 17:24  brak uprawnień ROOF RENOVATION SA (3/2023) Skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2022 r.
09/02/23 14:57 Roof Renovation S.A.: Podpisanie umowy o wykonawstwo robót budowalnych
14:09 Roof Renovation S.A.: Podpisanie umowy o roboty budowlane
02/02/23 12:59  brak uprawnień ROOF RENOVATION SA (2/2023) Zmiana audytora
30/01/23 14:16 Roof Renovation S.A.: Podpisanie zlecenia na wykonanie kompleksowego pokrycia dachu wraz z montażem blachy trapezowej
13:49 Roof Renovation S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie
24/01/23 15:43 Roof Renovation S.A.: Transakcje zrealizowane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
20/01/23 20:00 Roof Renovation S.A.: Zawiadomienia akcjonariuszy w sprawie zmian udziałów w głosach na walnym zgromadzeniu
19/01/23 16:01 Roof Renovation S.A.: Zarejestrowanie przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii L pokrytych udziałami Roof Renovation sp. z o.o. i zmian Statutu Spółki
13/01/23 14:57  brak uprawnień ROOF RENOVATION SA (1/2023) Daty przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
02/01/23 14:01 Roof Renovation S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie