Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.10.05, godz. 03:16
kontakt
GHYDROGEN

Komunikaty

03/10/22 20:22 TELIANI VALLEY POLSKA S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów
20:18 TELIANI VALLEY POLSKA S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o przekroczeniu progów w ogólnej liczbie głosów
09:00  brak uprawnień GLOBAL HYDROGEN SA (23/2022) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego
29/09/22 19:16  brak uprawnień GLOBAL HYDROGEN SA (22/2022) Raport dotyczący subskrypcji akcji serii D
22/09/22 08:30 TELIANI VALLEY POLSKA S.A.: Zawarcie umowy pożyczki
20/09/22 21:59 TELIANI VALLEY POLSKA S.A.: Zawarcie istotnej umowy, nabycie akcji Turbo Green Electric spółka akcyjna
21:50 TELIANI VALLEY POLSKA S.A.: Zawarcie porozumienia w sprawie przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży akcji
16/09/22 19:24 TELIANI VALLEY POLSKA S.A.: Informacja o objęciu akcji serii D Spółki
17/08/22 07:35  brak uprawnień Global Hydrogen SA (21/2022) Raport kwartalny za II kwartał 2022 r.
22/07/22 17:11  brak uprawnień GPW: Komunikat - GLOBAL HYDROGEN
04/07/22 17:31  brak uprawnień GLOBAL HYDROGEN SA (20/2022) Informacja o zmianie danych adresowych Spółki
27/06/22 18:54  brak uprawnień TELIANI VALLEY POLSKA SA (19/2022) Rejestracja zmiany Statutu Spółki
13/06/22 20:48  brak uprawnień TELIANI VALLEY POLSKA SA (18/2022) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 13 czerwca 2022 roku.
19:38 TELIANI VALLEY POLSKA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 13 czerwca 2022 roku
10/06/22 18:20 TELIANI VALLEY POLSKA S.A.: Zawarcie istotnej umowy: umowa w sprawie rozwoju technologii katalityczno-plazmowego reaktora SYNGEN