Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.25, godz. 09:03
kontakt
HIPROMINE

Komunikaty

12/09/23 15:55  brak uprawnień HIPROMINE SA (20/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki HiProMine S.A. na dzień 09 października 2023 r.
15:49 HiProMine S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki HiProMine S.A. na dzień 09 października 2023 r,
01/09/23 14:46  brak uprawnień HIPROMINE SA (19/2023) Wypowiedzenie umowy z Autoryzowanym Doradcą
11/08/23 15:49  brak uprawnień HIPROMINE SA (18/2023) Raport okresowy za 2Q 2023
04/08/23 15:14  brak uprawnień HIPROMINE SA (17/2023) Zmiana terminu publikacji raportu za II kw. 2023 rok
28/07/23 17:46  brak uprawnień BGK udzielił HiProMine 143 mln zł kredytu m.in. na budowę nowego zakładu (popr.)
16:16  brak uprawnień BGK udzielił HiProMine 147 mln zł kredytu m.in. na budowę nowego zakładu
15:55 HiProMine S.A.: Podpisanie umowy kredytu dotyczącej inwestycji budowy zakładu produkcyjnego
27/07/23 18:52 HiProMine S.A.: Zakończeniu okresu trwałości projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej
14/07/23 12:48 HiProMine S.A.: Rozpoczęcie drugiego etapu budowy nowego Centrum Genetycznego HiProMine w Robakowie.
07/06/23 18:17 HiProMine S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 7 czerwca 2023 r.
18:09 HiProMine S.A.: Treść uchwał podjętych podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 7 czerwca 2023 r.
17:28  brak uprawnień HIPROMINE SA (16/2023) Treść uchwał podjętych podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 7 czerwca 2023 r.
16:46  brak uprawnień HIPROMINE SA (15/2023) Powołanie członka Rady Nadzorczej
06/06/23 18:01  brak uprawnień HIPROMINE SA (14/2023) Powołanie Członka Zarządu