Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.30, godz. 15:32
kontakt
FON

Komunikaty

28/09/23 17:54 FON: FON
21/07/23 23:44 FON: Protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki FON SE z dnia 21.07.2023 r. (Protocol of the Ordinary General Meeting of Shareholders of FON SE of 21/07/2023
29/06/23 19:32 FON: Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FON SE. Notice on Calling an Ordinary General Meeting of Shareholders of FON SE.
21/06/23 18:10 FON: Informacja o nieodbyciu się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. (Information regarding Ordinary General Meeting of Shareholders that was not held).
24/05/23 18:02 FON: Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FON SE. Notice on Calling an Ordinary General Meeting of Shareholders of FON SE.
28/04/23 18:31 FON: FON formularz raportu kwartalnego
22/02/23 17:07 FON: FON formularz raportu półrocznego
25/11/22 FON: FON formularz raportu kwartalnego
03/10/22 18:21 FON: Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2022/2023. (Schedule for submitting periodic reports in the financial year 2022/2023)
30/09/22 17:18 FON: FON
07/09/22 17:52 FON: Rejestracja zmian w Statucie Spółki. Registration of amendments to the Articles of Association.
29/08/22 18:36 FON: Korekta raportu nr 14/2021 Harmonogram publikacji raportów okresowych za rok obrotowy 2021/2022. (Correction of the report no. 14/2021 The schedule of publication of the periodic reports for the financial year 2021/2022).
30/06/22 18:21  brak uprawnień GPW: Komunikat: FON SE
21/06/22 18:36  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia na Głównym Rynku GPW obrotu akcjami spółki FON SE
27/01/22 13:29  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji serii A spółki FON SE