Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.21, godz. 16:20
kontakt
FON

Komunikaty

28/06/24 18:07 FON: Rejestracja zmian w Statucie Spółki. Registration of amendments to the Articles of Association.
29/04/24 17:16 FON: FON formularz raportu kwartalnego
12/04/24 17:23 brak uprawnień GPW: komunikat - FON SE
05/04/24 14:28 brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia na Głównym Rynku GPW obrotu akcjami spółki FON SE
17/01/24 14:31 brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji spółki FON SE
06/12/23 18:41 brak uprawnień GPW: komunikat - FON SE
30/06/22 18:21 brak uprawnień GPW: Komunikat: FON SE
21/06/22 18:36 brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia na Głównym Rynku GPW obrotu akcjami spółki FON SE
27/01/22 13:29 brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji serii A spółki FON SE
30/07/21 14:42 brak uprawnień FON SE (1/2021) FON SE - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
16/12/20 17:21 brak uprawnień GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji serii A spółki FON SE
07/08/20 13:17 brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu akcji spółki FON SE
21/01/20 12:15 brak uprawnień GPW: Korekta komunikatu z 20 stycznia 2020 r. - FON SE
20/01/20 19:09 brak uprawnień GPW: Komunikat - FON SE
16/01/20 13:39 brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki FON SE