Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.10.05, godz. 05:22
kontakt
ETNASOFT

Komunikaty

03/10/22 19:20 CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES S.A.: Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 87 Ustawy o ofercie publicznej o rozwiązaniu porozumienia akcjonariuszy
16:43  brak uprawnień ETNA SOFTWARE TECHNOLOGIES SA (35/2022) Zmiana adresu siedziby Emitenta
12:48  brak uprawnień ETNA SOFTWARE TECHNOLOGIES SA (34/2022) Rezygnacja z funkcji członka Rady Nadzorczej
30/09/22 17:35 CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES S.A.: Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 87 Ustawy o ofercie publicznej o rozwiązaniu porozumienia akcjonariuszy
17:30 CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
17:27 CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES S.A.: Otrzymanie zawiadomień o zmianie stanu posiadania akcji Spółki w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
17:19  brak uprawnień ETNA SOFTWARE TECHNOLOGIES SA (33/2022) Zakończenie subskrypcji akcji serii G
14:12  brak uprawnień ETNA SOFTWARE TECHNOLOGIES SA (32/2022) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 27 października 2022 roku
14:09 CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 27 października 2022 roku
14/09/22 17:12  brak uprawnień ETNA SOFTWARE TECHNOLOGIES SA (31/2022) Dokonanie przez Zarząd zmian warunków podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w granicach kapitału docelowego
16/08/22 14:53  brak uprawnień ETNA SOFTWARE TECHNOLOGIES SA (30/2022) Raport kwartalny za II kwartał 2022 roku
21/07/22 20:11 CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta
20:08  brak uprawnień ETNA SOFTWARE TECHNOLOGIES SA (29/2022) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 21 lipca 2022 roku
29/06/22 17:01 CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta
16:56  brak uprawnień ETNA SOFTWARE TECHNOLOGIES SA (28/2022) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 29 czerwca 2022 roku