Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.09, godz. 21:55
kontakt
BLACKROSE

Komunikaty

29/06/22 17:33  brak uprawnień GPW Benchmark: Komunikat - Black Rose Projects
07/06/22 16:36 Black Rose Projects S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 maja 2022 r.
01/06/22 11:05  brak uprawnień Kurs akcji Black Rose Projects spadł w debiucie na NewConnect o 11,7 proc.
31/05/22 15:04  brak uprawnień Black Rose Projects SA (4/2022) Raport roczny za 2021 rok obrotowy
30/05/22 15:20  brak uprawnień BLACKROSE (3/2022) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 maja 2022 r.
23/05/22 17:08  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A i B spółki BLACK ROSE PROJECTS S.A.
16/05/22 16:40  brak uprawnień BLACK ROSE PROJECTS SA (2/2022) Raport okresowy za I kwartał 2022 r.
15:33  brak uprawnień BLACK ROSE PROJECTS (1/2022) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2022 r.
04/05/22 17:37  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A i B spółki BLACK ROSE PROJECTS S.A.