Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.08, godz. 04:18
kontakt
GRUPAMZ

Komunikaty

27/07/22 12:58  brak uprawnień MODNE ZAKUPY SA (15/2022) Korekta raportu bieżącego EBI nr 14/2022 - Rejestracja zmian Statutu
26/07/22 13:55  brak uprawnień MODNE ZAKUPY SA (14/2022) Rejestracja zmian Statutu
13:49 INFOSCAN S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
25/07/22 19:28  brak uprawnień MODNE ZAKUPY SA (13/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Modne Zakupy S.A. na dzień 22 sierpnia 2022 roku
19:26 INFOSCAN S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Modne Zakupy S.A. na dzień 22 sierpnia 2022 roku
14:46  brak uprawnień MODNE ZAKUPY SA (12/2022) Informacja dotycząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
15/07/22 17:27 INFOSCAN S.A.: Zawarcie trzeciego aneksu do umowy inwestycyjnej
27/06/22 20:44  brak uprawnień MODNE ZAKUPY SA (11/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Modne Zakupy S.A. na dzień 25 lipca 2022 roku
INFOSCAN S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Modne Zakupy S.A. na dzień 25 lipca 2022 roku
15/06/22 16:44 INFOSCAN S.A.: Zawarcie drugiego aneksu do umowy inwestycyjnej
13/06/22 15:24  brak uprawnień MODNE ZAKUPY SA (10/2022) Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą
31/05/22 23:23  brak uprawnień MODNE ZAKUPY SA (9/2022) Raport roczny za 2021 r.
27/05/22 16:21  brak uprawnień MODNE ZAKUPY SA (8/2022) Zawarcie umowy o przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych
25/05/22 10:51 INFOSCAN S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
23/05/22 17:11  brak uprawnień GPW: komunikat - GRUPA MODNE ZAKUPY