Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.17, godz. 02:43
kontakt
GRUPAMZ

Komunikaty

12/04/24 18:46  brak uprawnień GRUPA MODNE ZAKUPY SA (9/2024) Zakres przestrzeganych Dobrych Praktyk Spółek notowanych na NewConnect 2024
11/03/24 16:19 GRUPA MODNE ZAKUPY S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 4 marca 2024 r. oraz w dniu 11 marca 2024 r.
16:12  brak uprawnień GRUPA MODNE ZAKUPY SA (8/2024) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 11 marca 2024 roku
04/03/24 20:45  brak uprawnień GRUPA MODNE ZAKUPY SA (7/2024) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 4 marca 2024 roku
14/02/24 16:48  brak uprawnień GRUPA MODNE ZAKUPY SA (6/2024) Raport kwartalny za IV kwartał 2023 r.
13/02/24 22:12  brak uprawnień GRUPA MODNE ZAKUPY SA (5/2024) Oddelegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Spółki
06/02/24 19:22 GRUPA MODNE ZAKUPY S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Modne Zakupy S.A. na dzień 4 marca 2024 roku
 brak uprawnień GRUPA MODNE ZAKUPY SA (4/2024) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Modne Zakupy S.A. na dzień 4 marca 2024 roku
17:47 GRUPA MODNE ZAKUPY S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 6 lutego 2024 r.
17:40  brak uprawnień GRUPA MODNE ZAKUPY SA (3/2024) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 6 lutego 2024 roku
31/01/24 16:55  brak uprawnień GRUPA MODNE ZAKUPY SA (2/2024) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2024 r.
10/01/24 20:18  brak uprawnień GRUPA MODNE ZAKUPY SA (1/2024) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Modne Zakupy S.A. na dzień 6 lutego 2024 roku
GRUPA MODNE ZAKUPY S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Modne Zakupy S.A. na dzień 6 lutego 2024 roku
09/01/24 17:34 GRUPA MODNE ZAKUPY S.A.: Zawarcie umowy inwestycyjnej
14/11/23 18:57  brak uprawnień GRUPA MODNE ZAKUPY SA (19/2023) Raport kwartalny za III kwartał 2023 r.