Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.07, godz. 04:15
kontakt
ONE2TRIBE

Komunikaty

30/06/22 17:49 JWA S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2022 r.
 brak uprawnień ONE2TRIBE SA (11/2022) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2022 r.
23/06/22 13:54 JWA S.A.: Zawarcie aneksu do znaczącej umowy
01/06/22 22:07  brak uprawnień ONE2TRIBE SA (10/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 30 czerwca 2022 r.
22:06 JWA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 30 czerwca 2022 r.
26/05/22 14:02 JWA S.A.: Ustalenie daty premiery nowej wersji platformy Tribeware
18/05/22 10:04  brak uprawnień ONE2TRIBE SA (9/2022) Zmiana strony internetowej oraz adresu e-mail Spółki
16/05/22 18:24  brak uprawnień GPW: Komunikat - ONE2TRIBE
11/05/22 18:58  brak uprawnień ONE2TRIBE SA (8/2022) Raport okresowy za I kwartał 2022 roku
27/04/22 18:33  brak uprawnień ONE2TRIBE SA (7/2022) Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii C
19/04/22 16:47 JWA S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
15/04/22 18:45 JWA S.A.: Pięć zawiadomień o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
16:55 JWA S.A.: Zawarcie umowy kredytowej
16:51 JWA S.A.: Sześć zawiadomień w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR - informacje o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
14/04/22 21:28 JWA S.A.: Dwa zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki