Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.29, godz. 06:55
kontakt
ONE2TRIBE

Komunikaty

27/03/23 20:37  brak uprawnień ONE2TRIBE SA (4/2023) Nałożenie kary upomnienia
18:23  brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki ONE2TRIBE
21/03/23 22:57  brak uprawnień ONE2TRIBE SA (3/2023) Skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2022 roku
22:54  brak uprawnień ONE2TRIBE SA (2/2023) Zmiana terminu publikacji raportów okresowych
16/01/23 10:40  brak uprawnień ONE2TRIBE SA (1/2023) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2023
29/12/22 18:29  brak uprawnień ONE2TRIBE SA (15/2022) Zawarcie umowy na badanie sprawozdań finansowych za lata 2022 oraz 2023
09/11/22 18:27  brak uprawnień ONE2TRIBE SA (14/2022) Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2022 roku
05/10/22 19:44 JWA S.A.: Zawarcie aneksu do znaczącej umowy
16/08/22 19:57  brak uprawnień ONE2TRIBE SA (13/2022) Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2022 roku
10/08/22 16:24  brak uprawnień ONE2TRIBE SA (12/2022) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2022 ? objęcie obowiązkiem konsolidacji oraz zmiana terminu publikacji raportu za II kwartał 2022 r.
05/08/22 20:39 JWA S.A.: Zawarcie znaczącej umowy
30/06/22 17:49 JWA S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2022 r.
 brak uprawnień ONE2TRIBE SA (11/2022) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2022 r.
23/06/22 13:54 JWA S.A.: Zawarcie aneksu do znaczącej umowy
01/06/22 22:07  brak uprawnień ONE2TRIBE SA (10/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 30 czerwca 2022 r.