Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.12.04, godz. 17:55
kontakt
DIGITANET

Komunikaty

24/11/23 17:16 DIGITAL NETWORK S.A.: DIGITAL NETWORK S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
22/11/23 18:16  brak uprawnień Digital Network prognozuje 30,1 mln zł EBITDA i 22 mln zł zysku netto na '23
18:07 DIGITAL NETWORK S.A.: Prognoza finansowa na 2023 rok
12:37 DIGITAL NETWORK S.A.: Przyspieszenie terminu publikacji raportu okresowego za trzy kwartały 2023 roku
21/11/23 15:31 DIGITAL NETWORK S.A.: Powołanie na stanowisko Prezes Zarządu Digital Network SA
30/10/23 06:49 DIGITAL NETWORK S.A.: Szacunkowe wyniki sprzedaży w trzecim kwartale 2023 roku
26/10/23 18:47 DIGITAL NETWORK S.A.: Powiadomienie o transakcji nabycia akcji przez osobę blisko związaną z Członkiem Zarządu Emitenta.
29/09/23 17:11 DIGITAL NETWORK S.A.: DIGITAL NETWORK S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
28/07/23 07:50 DIGITAL NETWORK S.A.: Szacunkowe wyniki sprzedaży w drugim kwartale 2023 roku
21/07/23 07:28 DIGITAL NETWORK S.A.: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej sprzedaży udziałów w spółce zależnej
29/06/23 12:20  brak uprawnień Digital Network wypłaci 0,73 zł dywidendy na akcję
12:12 DIGITAL NETWORK S.A.: Uchwała w sprawie podziału zysku za 2022 rok
12:04 DIGITAL NETWORK S.A.: Wykaz akcjonariuszy powyżej 5% na WZA w dniu 29 czerwca 2023 roku
11:54 DIGITAL NETWORK S.A.: Uchwały podjęte na WZA Digital Network SA
02/06/23 14:09 DIGITAL NETWORK S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy