Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.17, godz. 19:31
kontakt
MOLIERA2

Komunikaty

12/08/22 07:25  brak uprawnień MOLIERA2 SA (23/2022) Raport okresowy za 2 kwartał 2022 roku
21/07/22 16:47  brak uprawnień MOLIERA2 SA (22/2022) Rejestracja przez sąd zmiany statutu Emitenta
12:10  brak uprawnień MOLIERA2 SA (21/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 18 sierpnia 2022 r. wraz z projektami uchwał
12:06 MOLIERA2 S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 18 sierpnia 2022 r. wraz z projektami uchwał
20/07/22 08:20 MOLIERA2 S.A.: Zawarcie porozumienia z IT Fashion Polska Properties sp. z o.o. dotyczącego Umowy Inwestycyjnej
15/07/22 17:09  brak uprawnień MOLIERA2 SA (20/2022) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 lipca 2022 r.
14/07/22 21:16 MOLIERA2 S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
30/06/22 20:18 MOLIERA2 S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
20:03  brak uprawnień MOLIERA2 SA (19/2022) Ogłoszenie przerwy w obradach ZWZ oraz uchwały podjęte do momentu ogłoszenia przerwy
09/06/22 21:24  brak uprawnień MOLIERA2 SA (18/2022) Uzupełnienie porządku obrad na żądanie akcjonariusza
06/06/22 21:18 MOLIERA2 S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o wykonaniu opcji put
03/06/22 21:46 MOLIERA2 S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 30 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał
21:38  brak uprawnień MOLIERA2 SA (17/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 30 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał
31/05/22 21:29  brak uprawnień MOLIERA2 SA (16/2022) Raport roczny za rok 2021
26/05/22 21:12 MOLIERA2 S.A.: Informacja o podpisaniu umowy inwestycyjnej