Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.10.04, godz. 19:33
kontakt
MOLIERA2

Komunikaty

25/09/23 20:45 MOLIERA2 S.A.: Zawarcie aneksu do umowy kredytowej
18/08/23 15:10  brak uprawnień MOLIERA2 SA (18/2023) Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału oraz zmiany statutu Emitenta
10/08/23 19:02  brak uprawnień GPW: w sprawie zmiany Uchwały Nr 627/2023 Zarządu Giełdy z dnia 26 czerwca 2023 r.
09/08/23 20:30  brak uprawnień MOLIERA2 SA (17/2023) Raport okresowy za 2 kwartał 2023 roku
19/07/23 15:59  brak uprawnień MOLIERA2 SA (16/2023) Korekta oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym EBI nr 15/2023 z dn. 18.07.2023
18/07/23 16:56  brak uprawnień MOLIERA2 SA (15/2023) Podsumowanie subskrypcji akcji serii T
10/07/23 20:25 MOLIERA2 S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 19 rozporządzenia MAR
07/07/23 08:25 MOLIERA2 S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 19 rozporządzenia MAR
30/06/23 18:20  brak uprawnień MOLIERA2 SA (14/2023) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2023 r.
18:11 MOLIERA2 S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
28/06/23 20:01  brak uprawnień MOLIERA2 SA (13/2023) Podjęcie przez zarząd Emitenta decyzji w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego
27/06/23 15:15  brak uprawnień MOLIERA2 SA (12/2023) Nałożenie na Emitenta kary pieniężnej
02/06/23 19:54  brak uprawnień MOLIERA2 SA (11/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 30 czerwca 2023 r. wraz z projektami uchwał
19:49 MOLIERA2 S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 30 czerwca 2023 r. wraz z projektami uchwał
18:57 MOLIERA2 S.A.: Informacja o podpisaniu porozumienia dotyczącego zmiany warunków emisji obligacji serii B