Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.04, godz. 23:08
kontakt
METAVERSUM

Komunikaty

22/11/22 18:40 Metaversum S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 22.11.2022 roku
18:31  brak uprawnień METAVERSUM SA (23/2022) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22.11.2022 roku
14/11/22 10:52  brak uprawnień METAVERSUM SA (22/2022) Raport okresowy za III kwartał 2022 roku
08/11/22 19:41 Metaversum S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 08.11.2022 roku
19:36  brak uprawnień METAVERSUM SA (21/2022) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 08.11.2022 roku
31/10/22 08:23 Metaversum S.A.: Premiera gry "Nadir" na platformie Steam
12/10/22 20:54 Metaversum S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 08.11.2022 roku
20:46  brak uprawnień METAVERSUM SA (20/2022) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 08.11.2022 roku
07/10/22 10:17 Metaversum S.A.: Zawarcie listu intencyjnego z inwestorem w zakresie dokapitalizowania Emitenta
07/09/22 20:51  brak uprawnień METAVERSUM SA (19/2022) Zakończenie subskrypcji akcji serii H
25/08/22 17:57 Metaversum S.A.: Zmiana stanu posiadania
22/08/22 19:31  brak uprawnień METAVERSUM SA (18/2022) Zmiana adresu Emitenta oraz strony internetowej i adresu e-mail
16/08/22 08:49  brak uprawnień METAVERSUM SA (17/2022) Raport okresowy za II kwartał 2022 roku
05/07/22 11:23 Metaversum S.A.: Zmiana stanu posiadania
01/07/22 15:49 Metaversum S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.06.2022 roku