Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.07, godz. 06:32
kontakt
ICECODE

Komunikaty

23/06/22 15:56 DIGITAL AVENUE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 czerwca 2022 r.
15:49  brak uprawnień ICE CODE GAMES SA (10/2022) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
15:45  brak uprawnień ICE CODE GAMES SA (9/2022) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
27/05/22 10:16  brak uprawnień ICE CODE GAMES SA (8/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 23 czerwca 2022 r.
10:12 DIGITAL AVENUE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 23 czerwca 2022 r.
08/05/22 21:33  brak uprawnień ICE CODE GAMES SA (7/2022) Raport kwartalny za I kwartał 2022 r.
19/04/22 13:51 DIGITAL AVENUE S.A.: Podpisanie umowy produkcyjnej i wydawniczej na projekt Odysseus
18/03/22 16:59  brak uprawnień ICE CODE GAMES SA (6/2022) Raport roczny za 2021 rok obrotowy
16/03/22 16:03 DIGITAL AVENUE S.A.: Początek kampanii promocyjnej gry "Hard West 2"
08/03/22 17:16  brak uprawnień GPW: Komunikat - ICE CODE GAMES
17/02/22 17:01  brak uprawnień ICE CODE GAMES SA (5/2022) Zawarcie umowy na badanie sprawozdań finansowych
14/02/22 13:13  brak uprawnień ICE CODE GAMES SA (4/2022) Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii I
09/02/22 18:55  brak uprawnień ICE CODE GAMES SA (3/2022) Zmiany w składzie Zarządu
01/02/22 17:24 DIGITAL AVENUE S.A.: Zawiadomienia akcjonariuszy w sprawie zmiany udziału w głosach
09:42 DIGITAL AVENUE S.A.: Zawiadomienia akcjonariuszy w sprawie zmiany udziału w głosach