Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.08, godz. 03:32
kontakt
COSMA

Komunikaty

03/08/22 22:13  brak uprawnień COSMA GROUP SA (8/2022) Raport okresowy za II kwartał 2022 r.
30/06/22 23:44 VABUN S.A.: Podpisanie aneksu do umowy przedwstępnej z udziałowcami Cosma Cannabis Sp. z o.o. oraz akcjonariuszami
23:22 VABUN S.A.: Podpisanie aneksu do Term Sheet w zakresie planowanego połączenia
09/06/22 12:19 VABUN S.A.: Podpisanie umowy przedwstępnej z udziałowcami Cosma Cannabis Sp. z o.o. oraz akcjonariuszami
17/05/22 21:56 VABUN S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 17 maja 2022 r.
21:51  brak uprawnień COSMA GROUP SA (7/2022) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
21:48  brak uprawnień COSMA GROUP SA (6/2022) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 17 maja 2022 r.
03/05/22 19:49  brak uprawnień COSMA GROUP SA (5/2022) Raport okresowy za I kwartał 2022 r.
19/04/22 16:00  brak uprawnień COSMA GROUP SA (4/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17 maja 2022 roku
15:55 VABUN S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17 maja 2022 roku
13/03/22 19:18  brak uprawnień COSMA GROUP SA (3/2022) Raport roczny za 2021 rok obrotowy
28/02/22 20:51 VABUN S.A.: Podpisanie aneksu do Term Sheet w zakresie planowanego połączenia
14/02/22 17:39  brak uprawnień GPW: Komunika: COSMA GROUP SA
12/02/22 00:59  brak uprawnień COSMA GROUP SA (2/2022) Zawarcie umowy na badanie sprawozdań finansowych za lata 2021 oraz 2022
17/01/22 17:23 VABUN S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach