Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.30, godz. 15:15
kontakt
COSMA

Komunikaty

19/09/23 23:59 COSMA S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 września 2023 r.
23:43  brak uprawnień COSMA SA (21/2023) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 września 2023 r.
01/09/23 16:51  brak uprawnień COSMA SA (20/2023) Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii I
21/08/23 13:16  brak uprawnień COSMA SA (19/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 września 2023 roku
13:13 COSMA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 września 2023 roku
11/08/23 23:13  brak uprawnień COSMA SA (18/2023) Raport okresowy za II kwartał 2023 r.
20:53 COSMA S.A.: Zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
12:15  brak uprawnień COSMA SA (17/2023) Zmiana adresu strony internetowej oraz adresu e-mail Spółki
09/08/23 18:52 COSMA S.A.: Zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
07:57 COSMA S.A.: Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie przydziału akcji serii I, po przeprowadzeniu redukcji zapisów
01/08/23 14:34 COSMA S.A.: Zawarcie umowy pożyczki z CANNA HEMP LAB
13/07/23 19:53 COSMA S.A.: Zawarcie umowy w zakresie dystrybucji produktów Cannprisma
29/06/23 23:51 COSMA S.A.: Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie ustalenia parametrów emisji akcji serii I
22:22 COSMA S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2023 r.
22:15  brak uprawnień COSMA SA (16/2023) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2023 r.