Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.10.03, godz. 12:17
kontakt
GIGROUP

Komunikaty

29/09/23 14:22 GI GROUP POLAND S.A.: GI GROUP POLAND S.A. formularz skonsolidowanego raportu półrocznego
25/09/23 14:17 GI GROUP POLAND S.A.: Zmiana terminu przekazania raportu okresowego w 2023 roku.
18/09/23 15:24 GI GROUP POLAND S.A.: Komunikat KDPW w sprawie daty rejestracji akcji serii X
15/09/23 16:42 GI GROUP POLAND S.A.: Uchwała GPW w sprawie wprowadzenia do obrotu na rynku podstawowym akcji serii X
14:04  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii X spółki GI GROUP POLAND S.A.
11/09/23 19:42 GI GROUP POLAND S.A.: Oświadczenie KDPW o warunkowej rejestracji akcji serii X
28/08/23 17:56  brak uprawnień GPW Benchmark: Komunikat - GIGROUP
25/08/23 10:10 GI GROUP POLAND S.A.: Podsumowanie subskrypcji akcji serii X.
23/08/23 16:32 GI GROUP POLAND S.A.: Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki.
16:29 GI GROUP POLAND S.A.: Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki.
22/08/23 16:39 GI GROUP POLAND S.A.: Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki.
03/08/23 21:33 GI GROUP POLAND S.A.: Zawarcie umowy finansowania pomostowego
21:27 GI GROUP POLAND S.A.: Rejestracja przez sąd zmiany statutu spółki
17:02 GI GROUP POLAND S.A.: Informacja o wniesieniu przez akcjonariusza powództwa w przedmiocie zaskarżenia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
11/07/23 20:08 GI GROUP POLAND S.A.: Przydział akcji serii X.