Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.09, godz. 21:55
kontakt
GIGROUP

Komunikaty

28/07/22 17:59 GI GROUP POLAND S.A.: Wypowiedzenie umów faktoringowych przez Emitenta i Jednostki Zależne Emitenta
12/07/22 19:46 GI GROUP POLAND S.A.: Zawiadomienie o zmianie danych akcjonariusza Spółki
19:44 GI GROUP POLAND S.A.: Zawiadomienie o zmianie danych akcjonariusza Spółki
27/06/22 18:59 GI GROUP POLAND S.A.: Treść uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GI Group Poland S.A. w dniu 27 czerwca 2022 r.
17:52 GI GROUP POLAND S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GI Group Poland S.A. w dniu 27 czerwca 2022 r.
24/06/22 13:17 GI GROUP POLAND S.A.: Otrzymanie potwierdzenia dotyczącego dywidendy zaliczkowej od Prohumán 2004 Kft.
15/06/22 17:51 GI GROUP POLAND S.A.: Zawiadomienie o pośrednim nabyciu akcji Spółki
17:47 GI GROUP POLAND S.A.: Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki
15:51 GI GROUP POLAND S.A.: Uzupełnienie raportu bieżącego nr 41/2022 dotyczącego ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gi Group Poland S.A.
31/05/22 19:46 GI GROUP POLAND S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gi Group Poland S.A. wraz z treścią projektów uchwał
30/05/22 18:25 GI GROUP POLAND S.A.: GI GROUP POLAND S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
26/05/22 19:54 GI GROUP POLAND S.A.: Information on bringing an action by shareholders to challenge a resolution of the Extraordinary General Meeting
19:50 GI GROUP POLAND S.A.: Informacja o wniesieniu przez akcjonariusza powództwa w przedmiocie zaskarżenia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
29/04/22 20:51 GI GROUP POLAND S.A.: GI GROUP POLAND S.A.
20:48 GI GROUP POLAND S.A.: GI GROUP POLAND S.A.