Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.10.03, godz. 16:47
kontakt
SYGNIS

Komunikaty

29/08/23 22:19 Sygnis S.A.: Otrzymanie informacji o wygraniu przetargu na dostawę mikroskopu konfokalnego dla podmiotu w Bułgarii
11/08/23 17:37  brak uprawnień SYGNIS SA (15/2023) Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2023 roku
03/07/23 22:04 Sygnis S.A.: Zawarcie umowy licencyjnej na komercjalizację wynalazku
22/06/23 16:16 Sygnis S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach
20/06/23 10:34 Sygnis S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach
10:23 Sygnis S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 czerwca 2023 r.
19/06/23 17:01  brak uprawnień SYGNIS SA (14/2023) Powołanie Członka Rady Nadzorczej
17:00  brak uprawnień SYGNIS SA (13/2023) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19 czerwca 2023 r.
23/05/23 19:15  brak uprawnień SYGNIS SA (12/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 czerwca 2023 r.
19:10 Sygnis S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 czerwca 2023 r.
12/05/23 19:18  brak uprawnień SYGNIS SA (11/2023) Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2023 roku
30/04/23 21:26  brak uprawnień SYGNIS SA (10/2023) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki
22/03/23 20:26 Sygnis S.A.: Zawarcie umowy dystrybucyjnej
20/03/23 22:28  brak uprawnień SYGNIS SA (9/2023) Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2022
22:22  brak uprawnień SYGNIS SA (8/2023) Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2022