Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.04, godz. 09:08
kontakt
COMPREMUM

Komunikaty

28/11/22 13:26 COMPREMUM S.A.: Zawarcie umowy o otwarcie linii gwarancji.
13:20  brak uprawnień Compremum finalizuje negocjacje aneksu dot. kontraktu GSM-R; w segmencie stolarki zakłada wzrost
23/11/22 23:51 COMPREMUM S.A.: COMPREMUM S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
21/11/22 14:16 COMPREMUM S.A.: Terminy publikacji raportów finansowych w 2022 roku - aktualizacja.
27/10/22 12:48  brak uprawnień Compremum zawarła umowę z Inowrocławską Kopalnią Soli "SOLINO" o wartości 154,9 mln zł netto
12:31 COMPREMUM S.A.: Zawarcie umowy ze spółką Inowrocławskie Kopalnie Soli "SOLINO" S.A.
06/10/22 18:37 COMPREMUM S.A.: Informacja dotycząca realizacji kontraktu.
05/10/22 11:40  brak uprawnień Compremum planuje w j.v. budowę fabryki do produkcji baterii termicznych dla zakładów przemysłowych
30/09/22 01:37 COMPREMUM S.A.: COMPREMUM S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
28/09/22 18:57 COMPREMUM S.A.: Informacja o zawarciu umowy o współpracy z Sunamp.
03/08/22 21:20 COMPREMUM S.A.: Informacja o nieprzyjęciu oferty nabycia udziałów w spółce Herkules Infrastruktura sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
26/07/22 12:10 COMPREMUM S.A.: Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej.
22/07/22 17:48 COMPREMUM S.A.: Informacja o unieważnieniu postępowania - aktualizacja informacji.
01/07/22 11:25 COMPREMUM S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki COMPREMUM S.A., wykaz akcjonariuszy posiadających więcej niż 5% na Walnym Zgromadzeniu oraz powołanie Zarządu nowej kadencji.
24/06/22 16:52 COMPREMUM S.A.: Zawarcie z firmą audytorską porozumienia o rozwiązaniu umowy.