Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.25, godz. 17:45
kontakt
1SOLUTION

Komunikaty

11/09/23 14:54 brak uprawnień ONE SOLUTION SA (18/2023) Korekta raportu okresowego za I kwartał 2023 r. One Solution Spółka Akcyjna
04/09/23 15:31 brak uprawnień ONE SOLUTION SA (17/2023) Uzupełnienie korekty raportu bieżącego EBI nr 13/2022 z dnia 28 września 2022 roku
13:32 brak uprawnień ONE SOLUTION SA (16/2023) Korekta raportu bieżącego EBI nr 13/2022 z dnia 28 września 2022 roku
09/08/23 14:27 brak uprawnień ONE SOLUTION SA (15/2023) Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2023 roku One Solution Spółka Akcyjna
03/07/23 12:57 ONE SOLUTION S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.06.2023r
30/06/23 14:21 brak uprawnień ONE SOLUTION SA (14/2023) Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki One Solution S.A. podjętych w dniu 30.06.2023r.
02/06/23 14:17 brak uprawnień ONE SOLUTION SA (13/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2023r
14:13 ONE SOLUTION S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2023 r.
31/05/23 23:21 brak uprawnień ONE SOLUTION SA (12/2023) Raport roczny skonsolidowany One Solution S.A. za rok 2022
22:04 brak uprawnień ONE SOLUTION SA (11/2023) Raport roczny jednostkowy One Solution S.A. za rok 2022
19/05/23 17:22 brak uprawnień ONE SOLUTION SA (10/2023) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2022 One Solution S.A.
10/05/23 18:54 brak uprawnień ONE SOLUTION SA (9/2023) Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2023 roku
06/04/23 19:06 brak uprawnień ONE SOLUTION SA (8/2023) Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą w zakresie wprowadzenia akcji serii E i F do obrotu na rynku NewConnect
10/03/23 10:06 ONE SOLUTION S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
07/03/23 14:02 ONE SOLUTION S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta