Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.31, godz. 12:34
kontakt
HYDRA

Komunikaty

24/05/23 16:25 HYDRA GAMES S.A.: Zawarcie umowy koprodukcyjnej
22/05/23 23:51  brak uprawnień HYDRA GAMES SA (9/2023) Rezygnacja osoby nadzorującej
15/05/23 17:49 HYDRA GAMES S.A.: Złożenie pozwu przeciwko Movie Games S.A.
13/05/23 21:19  brak uprawnień HYDRA GAMES SA (8/2023) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2023 r. wraz z informacją zgodnie z ?Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na NewConnect?
12/05/23 21:28  brak uprawnień HYDRA GAMES SA (7/2023) Raport okresowy za I kwartał 2023 roku
10/05/23 23:45  brak uprawnień HYDRA GAMES SA (6/2023) Powołanie osoby nadzorującej
13:20 HYDRA GAMES S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki oraz mieli co najmniej 5% głosów
13:13  brak uprawnień HYDRA GAMES SA (5/2023) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 9 maja 2023 r.
18/04/23 23:46  brak uprawnień HYDRA GAMES SA (4/2023) Wniosek o rozszerzenie porządku obrad ZWZA zwołanego na dzień 9 maja 2023 r
21:43 HYDRA GAMES S.A.: Wniosek o rozszerzenie porządku obrad ZWZA zwołanego na dzień 9 maja 2023 r.
13/04/23 10:58  brak uprawnień HYDRA GAMES SA (3/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 9 maja 2023 r.
12/04/23 14:33 HYDRA GAMES S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 9 maja 2023 r.
31/03/23 18:11 HYDRA GAMES S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o transakcjach osoby zobowiązanej
18:01 HYDRA GAMES S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
21/03/23 16:30  brak uprawnień HYDRA GAMES SA (2/2023) Raport roczny za rok 2022