Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.16, godz. 02:10
kontakt
ECO5TECH

Komunikaty

12/06/24 15:26 brak uprawnień ECO5TECH SA (8/2024) Korekta raportu nr 2/2024 - Raport okresowy za IV kwartał 2023 roku
05/06/24 17:04 ECO5TECH S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 03.07.2024 r. wraz z projektami uchwał
17:00 brak uprawnień ECO5TECH SA (7/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 03.07.2024 r. wraz z projektami uchwał
27/05/24 17:31 brak uprawnień ECO5TECH SA (6/2024) Raport roczny za 2023 rok
13/05/24 17:27 brak uprawnień ECO5TECH SA (5/2024) Raport okresowy za I kwartał 2024 roku
15/04/24 14:46 brak uprawnień ECO5TECH SA (4/2024) Zakres stosowanych zasad ?Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024
10/04/24 13:44 brak uprawnień ECO5TECH SA (3/2024) Zmiana adresu siedziby Spółki
09/02/24 17:27 brak uprawnień ECO5TECH SA (2/2024) Raport okresowy za IV kwartał 2023 roku
26/01/24 14:53 brak uprawnień ECO5TECH SA (1/2024) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
14/12/23 09:51 ECO5TECH S.A.: Naliczenie kar umownych w wykonaniu umowy istotnej.
01/12/23 17:53 ECO5TECH S.A.: Zawarcie istotnej umowy
10/11/23 18:07 brak uprawnień ECO5TECH SA (9/2023) Raport okresowy za III kwartał 2023 roku
26/10/23 17:25 ECO5TECH S.A.: Informacja o wyborze oferty Spółki w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
17/10/23 13:50 brak uprawnień ECO5TECH SA (8/2023) Podpisanie umowy z biegłym rewidentem na badanie sprawozdania finansowego za rok 2023 i 2024.
10/08/23 17:19 brak uprawnień ECO5TECH SA (7/2023) Raport okresowy za II kwartał 2023 roku