Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.21, godz. 14:46
kontakt
ECO5TECH

Komunikaty

10/08/23 17:19  brak uprawnień ECO5TECH SA (7/2023) Raport okresowy za II kwartał 2023 roku
01/08/23 20:07 ECO5TECH S.A.: Zawarcie istotnej umowy
30/06/23 09:53 ECO5TECH S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
28/06/23 22:32  brak uprawnień ECO5TECH SA (6/2023) Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 28 czerwca 2023 r.
01/06/23 18:23 ECO5TECH S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2023 r. wraz z projektami uchwał
18:01  brak uprawnień ECO5TECH SA (5/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2023 r. wraz z projektami uchwał
24/05/23 18:44  brak uprawnień ECO5TECH SA (4/2023) Raport roczny za 2022 rok
11/05/23 17:24  brak uprawnień ECO5TECH SA (3/2023) Raport okresowy za I kwartał 2023 roku
01/03/23 17:31 ECO5TECH S.A.: Zawarcie porozumienia do umowy
14/02/23 17:45  brak uprawnień ECO5TECH SA (2/2023) Raport okresowy za IV kwartał 2022 roku
26/01/23 13:52  brak uprawnień ECO5TECH SA (1/2023) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
30/12/22 17:21 ECO5TECH S.A.: Zawarcie istotnej umowy
19/12/22 17:24 ECO5TECH S.A.: Informacja o wyborze oferty Spółki w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
10/11/22 17:21  brak uprawnień ECO5TECH SA (11/2022) Raport okresowy za III kwartał 2022 roku
12/08/22 17:23  brak uprawnień ECO5TECH SA (10/2022) Raport okresowy za II kwartał 2022 roku