Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.07, godz. 03:11
kontakt
VOOLT

Komunikaty

27/06/22 18:40 NOVAVIS S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki VOOLT S.A. w dniu 27 czerwca 2022 roku
18:30 brak uprawnień VOOLT SA (13/2022) Powołanie nowych Członków Rady Nadzorczej
18:28 brak uprawnień VOOLT SA (12/2022) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki VOOLT S.A. w dniu 27 czerwca 2022 roku
31/05/22 17:24 NOVAVIS S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOOLT S.A. wraz z projektami uchwał
17:23 brak uprawnień VOOLT SA (11/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOOLT S.A. wraz z projektami uchwał
16/05/22 18:48 brak uprawnień VOOLT SA (10/2022) Raport kwartalny za I kwartał 2022 roku
05/05/22 19:16 brak uprawnień VOOLT SA (9/2022) Zmiany w składzie Zarządu VOOLT Spółka Akcyjna
29/04/22 22:05 brak uprawnień VOOLT SA (8/2022) Raport Roczny VOOLT S.A. za rok obrotowy 2021
25/04/22 17:03 brak uprawnień VOOLT SA (7/2022) Zmiana adresu siedziby Spółki.
10/03/22 19:59 NOVAVIS S.A.: Zawarcie znaczącej umowy przez VOOLT S.A.
04/03/22 17:13 brak uprawnień VOOLT SA (6/2022) Zmiana adresu strony internetowej, adresu e-mail oraz adresu siedziby VOOLT S.A.
01/03/22 17:01 brak uprawnień VOOLT SA (5/2022) Podpisanie umowy z Biegłym Rewidentem
14/02/22 23:30 brak uprawnień VOOLT SA (4/2022) Raport kwartalny za IV kwartał 2021 roku
21/01/22 13:20 brak uprawnień VOOLT SA (3/2022) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku
18/01/22 17:07 brak uprawnień VOOLT SA (2/2022) Zakończenie publikacji raportów miesięcznych przez VOOLT S.A.