Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.29, godz. 05:36
kontakt
VOOLT

Komunikaty

14/02/23 17:26 brak uprawnień VOOLT SA (2/2023) Raport kwartalny za IV kwartał 2022 roku
25/01/23 11:37 brak uprawnień VOOLT SA (1/2023) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
14/11/22 17:31 brak uprawnień VOOLT SA (19/2022) Raport kwartalny za III kwartał 2022 roku
09/11/22 17:00 NOVAVIS S.A.: Zawarcie Umowy na wybudowanie i utrzymanie instalacji fotowoltaicznej
07/11/22 20:00 NOVAVIS S.A.: Zawarcie Porozumienia rozwiązującego umowy wykonawcze
23/08/22 18:28 brak uprawnień VOOLT SA (18/2022) Uzupełnienie raportu bieżącego EBI numer 17/2022
18:13 brak uprawnień VOOLT SA (17/2022) Powołanie Prezesa Zarządu VOOLT S.A.
18:10 brak uprawnień VOOLT SA (16/2022) Rezygnacja Członka Zarządu VOOLT S.A.
16/08/22 20:00 brak uprawnień VOOLT SA (15/2022) Raport kwartalny za II kwartał 2022 roku
15/07/22 20:01 brak uprawnień VOOLT SA (14/2022) Zmiany w składzie Zarządu spółki VOOLT S.A.
27/06/22 18:40 NOVAVIS S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki VOOLT S.A. w dniu 27 czerwca 2022 roku
18:30 brak uprawnień VOOLT SA (13/2022) Powołanie nowych Członków Rady Nadzorczej
18:28 brak uprawnień VOOLT SA (12/2022) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki VOOLT S.A. w dniu 27 czerwca 2022 roku
31/05/22 17:24 NOVAVIS S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOOLT S.A. wraz z projektami uchwał
17:23 brak uprawnień VOOLT SA (11/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOOLT S.A. wraz z projektami uchwał