Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.09, godz. 22:20
kontakt
SEDIVIO

Komunikaty

05/07/22 08:30  brak uprawnień SEDIVIO SA (9/2022) Rejestracja przez Sąd zmiany statutu Spółki
30/06/22 10:33 SEDIVIO S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2022 roku
29/06/22 18:17  brak uprawnień SEDIVIO SA (8/2022) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sedivio S.A., które odbyło się w dniu 29 czerwca 2022 roku
28/06/22 10:33 SEDIVIO S.A.: Informacja o transakcji na akcjach uzyskana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
23/06/22 10:56 SEDIVIO S.A.: Informacja o transakcji na akcjach uzyskana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
08/06/22 11:38  brak uprawnień SEDIVIO SA (7/2022) Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki
11:15 SEDIVIO S.A.: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki
02/06/22 18:26 SEDIVIO S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sedivio S.A. na dzień 29 czerwca 2022 roku
18:06  brak uprawnień SEDIVIO SA (6/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sedivio S.A. na dzień 29 czerwca 2022 roku
26/05/22 16:21  brak uprawnień SEDIVIO SA (5/2022) Raport roczny Spółki za rok 2021
15:56  brak uprawnień SEDIVIO SA (4/2022) Zakończenie subskrypcji akcji serii B
12/05/22 17:50  brak uprawnień SEDIVIO SA (3/2022) Raport okresowy Spółki za I kwartał 2022 roku
30/03/22 14:59 SEDIVIO S.A.: Podpisanie umowy o współpracy
21/03/22 14:07 SEDIVIO S.A.: Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii B
10/02/22 18:11  brak uprawnień SEDIVIO SA (2/2022) Raport okresowy Spółki za IV kwartał 2021 roku