Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.10.05, godz. 05:15
kontakt
VRFACTORY

Komunikaty

23/09/22 15:18  brak uprawnień VR FACTORY GAMES SA (11/2022) Zarejestrowanie przez Sąd zmian w Statucie Spółki
23/08/22 15:26  brak uprawnień VR FACTORY GAMES SA (10/2022) Powołanie Członków Rady Nadzorczej
22/08/22 19:04 VR Factory Games S.A.: Podjęcie współpracy z Bacardi-Martini Polska sp. z o.o. w zakresie realizacji projektu B2B
19/08/22 09:36 VR Factory Games S.A.: Podpisanie z Intermarum SA umowy na wykonanie portingu i wydanie gry Workshop Simulator na urządzenia VR
18/08/22 16:40  brak uprawnień VR FACTORY GAMES SA (9/2022) Rezygnacje Członków Rady Nadzorczej
16/08/22 09:03  brak uprawnień VR FACTORY GAMES SA (8/2022) Raport okresowy za II kwartał 2022
01/08/22 14:31  brak uprawnień VR FACTORY GAMES SA (7/2022) Zmiana terminu publikacji raportu za II kwartał 2022 r
04/07/22 20:26 VR Factory Games S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach
30/06/22 21:51 VR Factory Games S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2022 r.
21:43  brak uprawnień VR FACTORY GAMES SA (6/2022) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
22/06/22 12:28 VR Factory Games S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach
17/06/22 17:53 VR Factory Games S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach
17:43 VR Factory Games S.A.: Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
02/06/22 15:41 VR Factory Games S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 30 czerwca 2022 r.
15:30  brak uprawnień VR FACTORY GAMES SA (5/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 30 czerwca 2022 r.