Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.07, godz. 05:35
kontakt
BIGCHEESE

Komunikaty

29/06/22 20:52 BIG CHEESE STUDIO S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2022 roku
20:47 BIG CHEESE STUDIO S.A.: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2022 roku
20:42 BIG CHEESE STUDIO S.A.: Uchwała ZWZ w sprawie wypłaty dywidendy
20:38 BIG CHEESE STUDIO S.A.: Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki
28/06/22 18:17 BIG CHEESE STUDIO S.A.: Zgłoszenie kandydatki do Rady Nadzorczej Big Cheese Studio S.A.
10/06/22 06:47  brak uprawnień PlayWay zgłosił na WZ Big Cheese Studio projekt uchwały ws. przyjęcia programu motywacyjnego
00:16 BIG CHEESE STUDIO S.A.: Wniosek akcjonariusza o umieszczenie dodatkowego punktu w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2022 roku i zmiana porządku obrad
09/06/22 14:18 BIG CHEESE STUDIO S.A.: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
02/06/22 22:18 BIG CHEESE STUDIO S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIG CHEESE STUDIO S.A.
21:58 BIG CHEESE STUDIO S.A.: Pozytywna ocena przez Radę Nadzorczą wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok 2021
26/05/22 20:28 BIG CHEESE STUDIO S.A.: BIG CHEESE STUDIO S.A. formularz raportu kwartalnego
27/04/22 19:00  brak uprawnień Big Cheese Studio chce wypłacić 1,94 zł dywidendy na akcję
18:52 BIG CHEESE STUDIO S.A.: Wniosek Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok 2021
18:49 BIG CHEESE STUDIO S.A.: Podpisanie umowy o pełnienie funkcji Animatora Emitenta na GPW
12/04/22 13:54  brak uprawnień Big Cheese Studio planuje premierę "Cooking Simulator" na Oculus w II kw.